Gå til sidens hovedinnhold

Verneplan for Vettakollen

Byrådet har lagt frem en detaljert verneplan for Nedre Vettakollen.

Vettakollen: Reguleringsplanen ble lagt frem for byutviklingskomiteen onsdag i forrige uke, men ble utsatt til neste møte. Det er bare detaljer som skal på plass før denne blir vedtatt i sin helhet. Arbeidet med planen har pågått siden 1995. Byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen er glad for at planen endelig ligger klar for politisk behandling.

Varig beskyttelse

Reguleringsplanen innebærer en varig beskyttelse av et viktig område i byen. Det er kjempeviktig å gjøre tiltak som tar vare på landskapet og vegetasjonen i dette området. Dette er ikke en fortettingsplan. Jeg vil kalle det en verneplan som skal sikre områdets grønne preg og ivareta byens karakteristiske grønne ramme, sier Agerbak Jensen.

Veldig strengt

I planen er reguleringsområdet sonet inn i A, B og C-områder, hvor det for hvert enkelt område er spesifisert hvilken type utbygging området tåler. Utbyggingspotensialet er totalt på 150 220 boliger.

Det er veldig strengt hvor det kan anlegges boliger og utnyttelsesgraden er strammet inn. Kravene, også til høyde og utforming, er spesielt strenge der hvor boliger er tenkt anlagt i eksponerte skråninger. I noen ikke-eksponerte områder er det småhusplanens reguleringsbestemmelser som gjelder når det gjelder utnyttelsesgrad, sier Agerbak-Jensen.

Bevaring

I planen inngår også en rekke boliger som er foreslått til bevaring. Planforslaget inkluderer også friområde, samt regulering til spesialområde naturvernområde.

Dette er et viktig skritt i riktig retning. Det eneste området som er trukket ut av planen er Vettakollen stasjonsområde. Byantikvaren og Sporveiene vil i fellesskap vurdere dette området. i sammenheng med de andre stasjonsområdene på Holmenkollbanen, sier byråden.

Reklame

Best i test: Maskinene som gjør frityrmaten sunn