Gå til sidens hovedinnhold

Verneverdig bro

Riksantikvaren har fredet 40 av Statens vegvesens broer. En av disse går over Mosseveien ved Fiskevollen.

Fiskevollen: Disse har nasjonal verdi som tekniske kulturminner - og skal bevares for ettertida for å avspeile veihistorien.

16.700 broer på riks- og fylkesveiene tråkler landet sammen til et kongerike. Broer av betong og tre, stein og stål. Broer som henger og bruer som krenger. Broer med stag over og bruer med troll under. Nå er 40 av disse fredet. Trafikken skal gå som før, men det er ikke lenger fritt fram å endre på disse broene.

Målet med å frede broene er å avspeile utviklingen i veihistorien. Blant annet er broenes kunnskapsverdier og opplevelsesverdier lagt til grunn for utvelgelsen.

Broene skal ikke bare avspeile det flotte og spektakulære, men vise spenn i utforming, materialer og konstruksjon. Noen bromiljøer er valgt fordi de viser endringer som er gjort over tid.

Ved Fiskevollen

Og en av disse nå bevaringsverdige broene er altså den som går over Mosseveien ved Fiskevollen. Den gir adkomst til friområdet ved fjorden fra Ljan-siden.

Broen er støpt og går i en slynge over den mye trafikkerte Mosseveien.

Det er bare to broer i Oslo-området som Riksantikvaren har fredet.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis