Gå til sidens hovedinnhold

Verneverdig uansett

Byantikvaren mener Myrvold er verneverdig selv om det skulle vise seg å ikke være en husmannsplass.

ULSRUD/BØLER: – I våre papirer er dette en husmannsplass, men om det skulle være feil må vi selvfølgelig sjekke ut saken. Det endrer likevel ikke verneverdien av disse bygningene, sier informasjonsansvarlig Ragnhild Sigurdsøn hos Byantikvaren.

– Byantikvaren har vurdert våningshuset og uthuset som bevaringsverdige bygninger fra slutten av 1800-tallet, og mener de har en historiefortellende verdi i forhold til jordbruks- og bygningsstruktur i området, sier Sigurdsøn.

Den ønskede omreguleringen vil i praksis bety at Byantikvaren må uttale seg hvis eier ønsker å gjøre vesentlige endringer på eiendommen.

– Så lenge endringer ikke bryter med vernebestemmelsene, sier ikke vi at stedet ikke kan brukes til andre ting, sier Sigurdsøn.

Folk som får eiendommene sine vernet får ingen erstatning for eventuelle ulemper dette medfører, men de har mulighet til å søke om støtte til istandsettelse.