6. mars 2017 opplevde politibetjent Veronika Hammer å ryke korsbåndet under en øvelse i jobben som instruktør i arrestasjonsteknikk.

Hun fikk ikke erstatning fordi Nav mente at Hammer, som har spesialutdanning som instruktør, hadde brukt feil teknikk.

Les også: Video av intim politiransakelse spres på sosiale medier - vekker kraftige reaksjoner

Flere andre i yrket har slitt med å få erstatning etter å ha blitt skadet på trening. NRK Nordland har fortalt om politioverbetjent Bjørn Rist, som fikk nerve- og ryggskader etter en obligatorisk øvelse.

Bjørn fikk ikke skaden godkjent som en yrkesskade fordi episoden, ifølge retten, ikke var å anse som en uforutsett hendelse.

Det er to av flere eksempler på en hvorfor regjeringen nå endrer loven.

Les mer: - Virkelig pinlig sak for Erna

Lovforslaget, som ble lagt fram på fredag, skal sikre at skader som skyldes pålagt, organisert trening og testing i politiet blir sikret erstatning.

– Det er veldig bra og på høy tid, sier Hammer.

Ingunn Foss (H) i justiskomiteen kaller dagens lovtolkning for «hårreisende».

– Flere har prøvd dette i retten og i gjeldende lovverk er det noe om at det må påregnes at yrkesskader kan oppstå i sånne type arbeidsforhold. Det synes vi egentlig var ganske hårreisende. Vi reagerte sterkt på at de som skal beskytte folk i samfunnet i offentlig tjeneste samtidig skulle akseptere denne risikoen.

Les mer: Sp-Trygve med klart krav om bensin og dieselpris: – Det er helt uaktuelt

For sent for Veronika

Tall fra Politidirektoratet viser at cirka 3 av 10 personskader i politiet skjer under trening eller øvelse.

Lovendringen vil ikke ha tilbakevirkende effekt, så dermed er det for sent for Veronika, Bjørn og andre som aldri fikk erstatning.

– Det er synd for oss som har blitt skadet, men det var forventet. Vi har vært gjennom alle instanser og møtt liten forståelse utenfor egen etat, men jeg er veldig glad for at mine nåværende og fremtidige kollegaer kan ha en mer sikker arbeidshverdag, sier Hammer.

– Det er ikke vanlig at lover har en tilbakevirkende kraft, men vi får se om det blir en debatt i stortinget, sier Solveig Schytz i Venstre.

Les også: Bjørnar Moxnes lover milliarder i tannhelsereform: – Ingen grunn til at det skal være slik

Hun er også svært glad for å få til lovendringen.

– Det er en forutsetning for å kunne gjøre den gode jobben som vi trenger at de gjør, så da skulle det bare mangle at vi ikke får til en sånn ordning.

Lovendringen vil også sikre politistudenter som blir skadet under utdanning en rett til erstatning.

– God nyhet for befolkningen

Saken har de siste årene blitt kjempet fram av Politiets Fellesforbund.

– Politiets Fellesforbund har jobbet meget godt med denne saken og politikerne har latt seg påvirke av det. All ære til dem for det. Dette er en meget god nyhet for de ansatte i norsk politi, men også for befolkningen, sier forbundsleder Sigve Bolstad.

Les mer: Høyre-politikere «fersket» i leserinnlegg-praksis: - Det er nok ikke så mange som vet om det, men dette har man altså holdt på med i mange år

– Det er enkelteksempler som er gremme på yrkesskader. Nå får man ingen vegring på grunn av manglende yrkesskadeerstatning og politiet blir bedre tatt vare på.

– Har det vært treningsvegring på grunn av dette?

– Ja, vi har registrert at noen miljøer har gitt tilbakemelding på at de har vært forsiktige fordi de ikke kunne ta til inntekt at de fikk dekket eventuelle konsekvenser.

– Men de som ble skadet de siste årene uten å få erstatning kan ikke få vurdert saken sin på nytt.

– Vi hadde så klart håpet på det. Men ut fra vårt utgangspunkt så mener vi dette er en seier. Det er meget bra og vi synes politikerne har strukket seg langt, sier Bolstad.

Les mer: Eksplosjon i tolkeutgifter: – At noen trenger tolk etter 20 år i Norge er bare feil

3 millioner i året

Den nye endringen skal administreres av Statens pensjonskasse og er av Justisdepartementet anslått til å koste omlag tre millioner kroner i året.

Erstatningsordningen skal fange opp saker som ikke dekkes av de generelle reglene i yrkesskadeforsikringsloven. Saker som ikke blir vurdert som yrkessaker skal dermed gi erstatning som om skaden var en yrkesskade etter yrkesskadeforsikringsloven.

Les også: Krevende sporingsarbeid etter koronadødsfall: – Frykter koronafornektere

Det mener Geir Sigbjørn Toskedal i KrF, som er sønn av en politibetjent, er helt rimelig.

–Forsvaret har de hatt disse rettighetene, men ikke politiet, og det er helt urimelig.

Forslaget til lovendring ble sendt til Stortinget på fredag. Der skal forslaget få en endelig behandling før det trer i kraft.