Lasteskipet «Full City» som har grunnstøtt og lekker olje utenfor Langesund i Telemark kan gjøre mye mer skade enn «Server»-ulykken utenfor Fedje i Hordaland i 2007. Det mener miljøvernorganisasjonene.

1120 kubikk tungolje
- Når så mye tungolje lekker ut i sjøen og vi får påslag på land, er det veldig alvorlig. Ved «Server»-ulykken var det snakk om 300 tonn med olje, her er det tre til fire ganger så mye, sier fagrådgiver Marius Dalen i Bellona til Nettavisen. «Full City» har 1120 kubikk med tungolje om bord, og oljen har allerede nådd land blant annet i Krogshavn og Steinvika utenfor Langesund. Ifølge Kystverket er det tungolje av typen IF 180.

På vei til Langesund
En gruppe Bellona-medarbeidere er fredag formiddag på vei til Langesund for å ta oljeutslippet og arbeidet med å begrense skadevirkningene nærmere i øyesyn.

- Dette er nært et miljøsårbart område, og vi må regne med at livet i fjæresteinene blir berørt, sier Dalen.

Det er allerede meldt om skadd sjøfugl, melder NRK Østafjells.

- En vanskelig jobb
Da olje strømmet ut i havet og nådde land ved Fedje ble mange sjøfugl skadet. Det samme vil skje denne gangen, ifølge Bellona.

- Vi får håpe at Kystverket har satt i gang alle sine enheter. Det blir en omfattende og vanskelig jobb å rydde opp, sier han.

Bellonas folk reiser først og fremst til Telemark for å dokumentere situasjonen og for å følge med på og vurdere Kystverkets arbeid.

- Så ærfugl nedsauset i olje
Også WWF-Norge er bekymret for skadevirkningene etter grunnstøtingen på Telemark-kysten.

- Vi kan allerede se mye oljesøl i viktige og sårbare ormåder. Skadestedsleder bekrefter også at det er mye olje ute på sjøen, sier Rasmus Hanson, generalsekretær i WWF Norge til Nettavisen på telefon fra Telemark.

- Jeg har selv sett skadet sjøfugl, ærfugl som er nedsauset i olje, forteller han.

Han peker på at utslippet rammer en av de mest brukte kystområdene i Norge, både i forhold til folketallet i regionen, fritidsaktiviteter og næringsliv. Det er også et viktig område for sjøfugl.

- For sjøfuglen er tidspunktet ugunstig. De er ferdige med å hekke, og det er mye ungfugl på vannet. Det er all grunn til å frykte at dette vil utvikle seg til det verre, sier Hanson.

Kan ta måneder å rydde opp
Han anslår at akuttfasen etter utslippet vil vare en uke. Deretter kan det ta flere måneder å rydde opp.

- Olje blandet med vann vil etter hvert klistre seg til strender og steiner som maling. Det er ufattelig klissete, og det må bokstavelig talt skures og vaskes av med håndmakt. Her vil det kreves en stor innsats med bistand fra frivilllige, sier Hanson.

Han sier at de som ønsker å bidra i oppryddingen ikke skal sette i gang på egen hånd, men melde seg i det arbeidet som organiseres i Kystverkets regi. WWF Norge er blant dem som kan tilby kursing og info om oljerydding for frivillige.

Organisasjonen mener «Full City»-havariet bør være en alvorlig pekepinn til politikerne om at tungoljen som drivstoff må fases ut. De mener videre at utslippet er relevant for debatten om oljeboring i nord.

Nina Jensen, leder for naturvernavdelingen i WWF Norge, sier det slik:

- Her ser vi at man ikke får brukt oljevernutstyr når været er dårlig. Og dette er på kysten av Sør-Norge. I nord er været mye dårligere.

Også WWF Norge tror skadevirkningene etter «Full City»-havariet kan bli større enn etter «Server»-ulykken i 2007:

- Dette er en svært alvorlig situasjon, og vi ser for oss at katastrofen kan bli dobbel så stor som «Server»-ulykken ved Fedje. Da ble 8000 sjøfugl skadet, det tok godt opp til ett år og rydde opp og det kostet 225 millioner kroner, sier Jensen til Nettavisen.

Ligger nær land
«Full City» ligger nær land ved Såstein. Klokka 00.40 kom meldingen til Hovedredningssentralen om at skipet hadde gått på grunn.

Det ble først meldt til politiet at skipet var underveis da grunnstøtingen skjedde, men det er ikke riktig. Skipet lå for anker i påvente av at det skulle inn til Herøya og laste salpeter, opplyser politiet.

Kapteinen og sju personer fra mannskapet er ved 10.30-tiden fredag fortsatt om bord i skipet. Kystvaktskipet «Nornen» er i området, og Kystverket organiserer arbeidet med å begrense og rydde opp etter oljesølet.