POLITIDIREKTORATET (Nettavisen): Politidirektoratet legger onsdag formiddag fram statistikk for fjoråret på en pressekonferanse i Oslo.

- Kriminaliteten i Norge går ned, og har gjort det en stund, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård på pressekonferansen, som startet klokken 10.

- Det er norske statsborgere som begår det aller meste av kriminaliteten, sier Humlegård.

269.719 anmeldelser
Det ble i fjor anmeldt færre forbrytelser. Politiets tall viser en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med 2012, og en samlet nedgang på 2,7 prosent fra 2009.

Samtidig viser tallene at kriminalitetsutviklingen er mer kompleks, grenseoverskridende og organisert.

- Selv om tallet på saker går noe ned, blir de mer kompliserte. Dette viser hvor viktig det er at politiet jobber mer kunnskapsstyrt og styrker samarbeidet internt i politiet og eksternt, uttaler Humlegård.

Total ble det anmeldt 269.719 forbrytelser, og 119.605 forseelser. Nedgangen gjelder for de fleste kriminalitetstyper, mens tallet på forseelser er tilnærmet uendret.

16 prosent flere ran
Det ble anmeldt 1200 ran i fjor, en økning på 16,3 prosent fra året før.

Over halvparten av ranene, 693, ble anmeldt i Oslo.

Oslo sto også for over halvparten av økningen for hele landet.

Les mer om statistikken her (ekstern lenke)

Mest vinningskriminalitet
Vinningskriminalitet utgjør den desidert største andelen av de anmeldte forbrytelsene med 57 prosent, narkotika 18 prosent og vold 10 prosent.

Antall vinningsforbrytelser gikk imidlertid ned med 4,7 prosent sammenlignet med 2012.

Totalt ble det anmeldt 154.646 vinningsforbrytelser. Det er særlig nedgangen i grovt tyveri fra person på offentlig sted som har betydning for den totale nedgangen.

- Typisk storbyfenomen
Etter flere års økning viser grovt tyveri en nedgang på 9,1 prosent.

- Dette er et typisk storbyfenomen og tyveriene skjer i sentrumsområder der mange mennesker er samlet. Oslo har hovedtyngden av disse sakene (65 prosent). Nedgangen i Oslo var større siste år enn for landet som helhet. En stor andel av disse tyveriene skjer om nettene i helgene, og i områder dominert av skjenkesteder og møteplasser, skriver direktoratet på sine nettsider.

Simple tyveri er den største tyverigruppen. Det ble anmeldt 80.878 simple tyveri i 2013, en nedgang på en prosent.

Simpelt tyveri av sykkel har flest anmeldelser i denne gruppen, og utgjør 16.498 anmeldelser.

- Vesentlig økning for drap
Kripos registrerte i fjor 42 drapssaker og 45 ofre.

- Dette er en vesentlig økning fra 2012 da det var 28 drapssaker og 28 ofre, påpeker Politidirektoratet.

Samtidig går antall anmeldelser for seksuelle overgrep mot barn ned.

Politiets oppklaringsprosent var på 37,3 prosent, ett prosentpoeng høyere enn året før.

- Dette skyldes i hovedsak økning i antall narkotikaanmeldelser. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for forbrytelser var 119 dager, og har økt med fem dager siden 2012. Noen kategorier viser nedgang i saksbehandlingstiden, andre viser oppgang, skriver direktoratet.