Fjellpartiet Veslemannen er en relativt liten, men svært aktivt del av det ustabile fjellet Mannen i Romsdalen. Helt siden store bevegelser ble oppdaget i fjellpartiet høsten 2014, har det blitt overvåket. I samme periode har farenivået blitt hevet til rødt hele tolv ganger, og beboerne har blitt evakuert hvert år siden.

Dette har krevd både store ressurser og mye penger.

I fjor ble området evakuert seks ganger. Fjoråret ble betegnet som et ekstremår, hvor det til sammen var rødt farenivå i 25 dager. I alt gikk 1060.000 kroner med til vaktgodtgjørelse og overtid, reisekostnader og hotell for NVE-ansatte, ifølge VG.

NVE opplyser i tillegg at det i 2016 og 2017 ble brukt 200.000 og 250.000 kroner.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjort et grovt anslag av kostnader for 2018, og anslår at det kan ha gått med mellom fem og seks millioner kroner hos de ulike beredskapsaktørene. Kostnadene til Fylkesmannen, NVE, kommunen, politiet, sivilforsvaret, Statens vegvesen, Mattilsynet, Bane Nor og andre togselskap.

– I tillegg kommer kostnader til beredskapsplanlegging, møtevirksomhet, samt økt ressursbruk knyttet til beredskap i fasene fra mot evakuering, sier fylkesberedskapssjef Stine Sætre hos Fylkesmannen i en epost til avisen.

(©NTB)