Gå til sidens hovedinnhold

– Vet aldri hvem som kan bli rammet

Under 15 prosent av russekullet er vaksinert mot smittsom hjernehinnebetennelse.

OSLO: Helseetaten og smittevernoverlegen i Oslo kommune etterlyser at flere ungdommer tar vaksine mot hjernehinnebetennelse.

Særlig i forkant av russetida advares det mot økt smittefare.

Til nå har kommunen registrert 761 19-åringer i hovedstaden som er vaksinert. Det utgjør bare 12-13 prosent av russekullet. Totalt er det rundt 5000 unge som er født i 1994 i byen.

Helseetaten har også rettet informasjonskampanjer om smittefaren mot 17- og 18-åringer i Oslo. Antallet vaksinerte på disse årskullene er likevel langt lavere.

LES OGSÅ: Nå skal vi finne byens kuleste russebuss

– Det er et klart mindretall i målgruppen som er vaksinert. Én grunn kan være at de tenker risikoen for å bli syk er lav. En annen kan være de synes det blir for dyrt, tror smittevernoverlege Tore Steen i Oslo kommune.

Han forteller at vaksinen koster 497 kroner på apotek. I tillegg kommer ulike egenandeler. Hos Grünerløkka smittevernkontor koster det 600 kroner å vaksinere seg, medregnet egenandelen. Hos fastleger kan totalprisen komme opp i 800 kroner.

Få som rammes

Meningokokker er en bakteriart som kan forårsake blant annet hjernehinnebetennelse. Bakteriarten deles opp i flere undergrupper. Vaksinen som brukes beskytter mot fire undergrupper. 60-75 prosent av meningokokktilfellene i Norge forårsakes av disse fire bakteriegruppene.

Smittevernoverlege Steen mener vaksinen gir svært god beskyttelse, og anslår at minst 80 prosent av smittetilfellene blir unngått takket være den. Bivirkningene av vaksinen kan være feber eller ømhet på injeksjonsstedet, men er ifølge Steen stort sett lette og sjeldne.

I årene 2010, 2011 og 2012 hadde Oslo henholdsvis seks, seks og fem tilfeller av meningokokksykdom. For hele landet var de tilsvarende tallene 39, 38 og 24. I 2010 gjaldt ett av tilfellene i hovedstaden en russ, mens en annen smittet osloborger hadde vært sammen med russ.

LES OGSÅ: – Det er ikke jentenes feil

Steen innrømmer at veldig få faktisk blir rammet av smittsom hjernehinnebetennelse. Likevel understreker han at sykdommen er svært alvorlig.

– For den enkelte er risikoen lav. Likevel vet vi aldri hvem som kan bli rammet, sier Steen, og påpeker at det tidligere i vår er påvist flere tilfeller av sykdommen andre steder i landet.

I mars ble skoleungdommer både i Froland på Sørlandet og i Bergen rammet.

Økt fare for russen

– Hvorfor er det viktig å vaksinere seg?

– For det første er jo smittsom hjernehinnebetennelse en alvorlig sykdom, selv om den er sjelden. Erfaringene våre tilsier at akkurat aldersgruppa fra 17 til 19 år, og særlig russen, er spesielt utsatt for smitte i russetida, forteller Steen.

I Norge regner man med at minst én av ti blant dem som rammes og får behandling, dør av sykdommen.

Steen påpeker at livstilen som ofte føres blant russen øker sjansene for å bli smittet av meningokokker.

LES OGSÅ:- Mange blir alvorlig syke i russetiden

– Vi tror det spiller inn på smittefaren om man får for lite søvn. Andre faktorer som kan gi smitte er at det ofte blir mye synging og skriking. Det påvirker slimhinnene i halsen, og gjør dem såre og sårbare for bakterier.

– Smitte kan også overføres via kyssing, hosting eller dråpesmitte ved mye nærkontakt. Teoretisk sett kan bakteriene også overføres ved deling av sigaretter eller drikking fra samme flaske, informerer smitetvernoverlegen.

– Bør gjøres snart

Symptomer på meningokokksykdom kan være høy feber, frostanfall, avtakende bevissthet, tegn til sjokkutvikling (at personen er kald, blek eller klam), og blødninger i huden (utslett som ikke går bort når man presser et glass mot det).

Et annet påfallende trekk er at tilstanden til den syke forverres raskt.

Tore Steen har en oppfordring til russen som ennå ikke har vaksinert seg. De bør være kjapt ute dersom en uansett har tenkt å ta vaksinen.

– De store russetreffene starter vel om halvannen uke. Hvis en uansett har tenkt å vaksinere seg, bør en gjøre det snart. En vaksine er aldri unyttig, påminner han om.

Dog erkjenner han at det er mange ting leger og forskere fortsatt ikke forstår om meningokokker.

– Bakterien kan ha mange smittebærere, men det er få som blir syke. Hvorfor det er slik, vet vi lite om. Jeg har aldri sett en god faktor som forklarer dette. Det kan handle om flaks og uflaks, og ser ut som det er litt tilfeldig, sier overlegen.

LES ALT OM RUSSEN HER

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis