Gå til sidens hovedinnhold

VG mener Sofie-rapporten ikke bryter med god presseskikk

VG erkjenner at de brøt med god presseskikk i omtale av Trond Giskes besøk på Bar Vulkan, men avviser at evalueringsrapporten bryter med god presseskikk.

Sofie, som møtte Trond Giske på Bar Vulkan i Oslo, og som avviste at Giske hadde gjort noe galt, klaget VG inn for PFU etter at VGs egen evalueringsrapport forelå.

Sofie kritiserte VG for å ha offentliggjort angivelig informasjon fra en fortrolig samtale, uten å ha spurt henne om tillatelse til å gjøre dette.

Les også

Giske tror han hadde gitt seg i politikken uten Sofies versjon

Det bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 3.6, som sier at «upublisert materiale som hovedregel ikke skal utleveres til utenforstående», skriver til Dagens Næringsliv.

VG poengterer at Sofie var kjent med innholdet i evalueringsrapporten før den ble publisert.

Les også

PFU-klage fra Sofie kobler VG-kommentator til Giske-varsel

«Premissene for rapporten og gjennomgangen av innholdet har vært tydelig fra vår side. Vi har som tidligere skrevet satt pris på Sofies bidrag til vår evaluering», står det i tilsvaret fra VG til PFU.

– Sofie vil alltid være redusert til «jenta på Bar Vulkan», og det burde få en konsekvens, sier han Sofies advokat, Knut-Asbjørn Solevåg, til Dagens Næringsliv.

VG innrømmer at dekningen av saken, bryter med fem punkter i Vær Varsom plakaten. De er:

3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.


3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Men mener at de altså ikke har brutt 3.6: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående.

Kommentarer til denne saken