Det var spent i VG-huset onsdag kveld. Et 30-talls journalister hadde møtt fram for å få vite hva VG hadde funnet ut om seg selv. Både TV 2 og NRK gikk live.

Først legger VG seg tilsynelatende helt flat:

Styreleder Torry Pedersen forsto kritikken mot VG de siste ukene. VG hadde sviktet, noe som gikk ut over VGs renomme og tillit.

Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken, som ledet granskingen, mente det hadde skjedd kritikkverdige ting. Kilden var blitt utsatt for press, Sofie (27) var sitert på utsagn hun ikke kunne stå inne for. Og rapporten sa at sjefredaktør Steiro hadde hatt en svak og forsinket håndtering av situasjonen, fortalte hun.

Se pressekonferansen:

Han hadde gått operativt inn i situasjonen, og hadde ikke holdt tilstrekkelig avstand, men sto presset mellom to hensyn. Beklagelsen kom for sent, og var dessuten ikke dekkende.

Men så var det slutt på slutt på beklagelsene, og over til konsekvensene. De var relativt kort fortalt.

Først av nyhetsredaktør Håndlykken:

Journalist Lars Joakim Skarvøy tar permisjon i seks måneder. I den tida skal VG avklare hvilken rolle han skal komme tilbake til.

Så av styreleder Pedersen:

Også redaktører må få gjøre feil. Hvis ikke redaktører er trygge på det, så vil vi få en mer tannløs presse, som ingen er tjent med på lang sikt.

Og så av sjefredaktør Steiro:

Han hadde fått full tillit fra styret, og følte han hadde tillit fra redaksjonen. Når det gjelder publikums tillit, var han trygg på at den kan gjenvinnes.

Nå skulle det nemlig komme nye retningslinjer for redaksjonen.

Det var omtrent alt - etter det som styreleder Torry Pedersen tidligere hevdet skulle være en "kirurgisk gjennomgang" av VG-skandalen.

VG har altså ikke gått tilbake og gransket flere av Lars Joakim Skarvøys artikler.

VG har heller ikke gransket om det kan være flere i VGs redaksjon som har gjort liknende feil som Skarvøy.

Av spørsmålene etterpå kunne det se ut som om det var flere enn meg av de frammøtte journalistene som satt igjen med et aldri så lite hakeslepp:

- På hvilket grunnlag kunne styret si at Steiro hadde tillit? Var det på bakgrunn av rapporten som var laget av Steiros underordnede - som fremdeles ville være Steiros underordnede framover?

- Hvordan kunne styret være sikre på at ikke disse funnene var, la oss si "sminket"?

- Hvorfor hadde de ikke bedt om en ekstern granskning?

- Hvordan skulle VG gjenopprette tilliten med dette?

Den "nye" VG-skandalen kom likevel mot slutten av pressekonferansen. Da ble det klart at samtidig som ledelsen møtte en samlet presse i kjelleren på VG-huset, hadde journalist Lars Joakim Skarvøy gitt intervjuer til Medier24 og NRK.

Her fastholdt han plutselig at Sofie hadde det sagt omstridte sitatet "det ble litt mye" - men i en off the record-samtale. Og at hun hadde godkjent sitatet før publisering. Altså stikk i strid med det hun selv har fortalt TV 2.

Nå var det plutselig bare at han han hadde gjort en dårlig jobb i "å gjere Sofie førebudd på omfanget og konsekvensane" av saken, som han tok kritikk på.

Etter over en ukes gransking bryter han altså kildevernet, og hevder at Sofie har løyet til TV 2. At det bare er Sofies "opplevelse" i møtet med VG som skal beklages.

Tilsynelatende noe helt annet enn det styrelederen, nyhetsredaktøren og sjefredaktøren har brukt en hel pressekonferanse for å fortelle.

Eller var det kanskje ikke det? Var det egentlig bare hennes "opplevelse" som "ikke profesjonell kilde" de hadde beklaget, de også?

VG-panelet der framme ble mer og mer urolig etter hvert som flere detaljer fra Skarvøys uttalelser ble sitert. Så fikk Steiro spørsmålet, om han kunne stille seg bak Skarvøys indirekte påstand om at Sofie lyver?

Nei, det kunne han ikke. '

Kunne han utdype det?

Nei, det kunne han ikke.

Hva er så konklusjonen på alt dette? Tja, det vet antakelig verken Steiro, Håndlykken eller Pedersen. Men jeg tror vi kan slå fast to ting:

1) Det er ikke akkurat classy å bryte kildevernet, for deretter å beskylde 27 år gamle Sofie for løgn.

2) VG-skandalen er ikke ferdig med dette.