Ifølge TV 2 varsler Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, at avgjørelsen vil bli anket til Høyesterett.

Retten har delt seg i et flertall og et mindretall, ifølge Sjødin. Flertallet mener at det er en sikkerhetsrisiko ved å løslate Viggo Kristiansen.

Kristiansen begjærte seg prøveløslatt etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker gjenåpnet Baneheia-saken 17. februar.

Høyesterett har avgjort at Borgarting lagmannsrett skal holde ny hovedforhandling, der skyldspørsmålet igjen skal prøves for Viggo Kristiansen.

Les: Viggo Kristiansen får prøvd Baneheia-saken på nytt

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

Kristiansen har ønsket å bli løslatt flere ganger tidligere. Han har i utgangspunktet sonet ferdig dommen, men har blitt holdt fengslet på forvaring. Statsadvokaten i Oslo mener at det er feil å løslate ham.

Les også: Rapport stempler Viggo Kristiansen som farlig

Så sent som i februar 2021, rett før kommisjonen gjenåpnet Baneheia-saken, besluttet kriminalomsorgen at forvaringsdommen burde forlenges med fire år, skrev NRK tidligere i februar.