Gå til sidens hovedinnhold

- Vi anstrenger oss maksimalt

Ifjor fikk drøye 300 barnehagefamilier avslag på barne- hagesøknad i Bydel Bjerke. I år er Bjerke en av bydelene i Oslo som skal etablere flest barnehageplasser.

Linderud: - Vi er en bydel som har ligget lavt med barnehagedekningen de siste årene. Nå anstrenger vi oss maksimalt for å bedre situasjonen. Barnehageplasser har alltid vært en prioritet, men tidligere har vi ikke sett oss istand til å gjøre noe med det, forteller bydelsdirektør Per Johannessen i Bydel Bjerke.
Han konstaterer at tilstrømmingen av barn de siste årene har vært større enn barnehageutbyggingen i Bydel Bjerke.
Mange store og barnerike familier har kommet til bydelen. Det har hele tiden vært en stor utfordring, sier Johannessen. Etter flere år med dårlige forutsetninger, synes imidlertid bydelsdirektøren at det nå er interessant å se fremover.
Godt utgangspunkt
Både sentralt i Oslo og i Bjerkes bydelsutvalg har det vært en klart uttrykt politisk målsetning å nå full barnehagedekning. For Bydel Bjerke er dette et godt utgangspunkt for å forene alle krefter. Bydelen har i 2005 fått helt andre rammevilkår enn tidligere, og summen av statlige og kommunale midler vil nå i utgangspunktet gi nok ressurser til å drive barnehagene med nye plasser.
Allerede i løpet av høsten vil totalt 90 permanente plasser være klare på Lunden og Årvollskogen.
Selv om det er mange barn i bydelen, er jeg optimist, sier Per Johannessen. Han mener en eventuell forsinket avklaring sentralt er det eneste som kan hindre at disse plassene blir en realitet, men regner med at det skal gå i orden.
Dette tror jeg vi skal klare sammen, sier han.
Under regulering
Bydel Bjerke jobber også med å få flere permanente plasser på lengre sikt.
Vi har tre nye tomter under regulering, der vi planlegger at mesteparten skal skje. På disse tre områdene ønsker vi å få til 210 nye plasser. Resten skal vi få til gjennom utvidelse av allerede eksisterende barnehager, forklarer Per Johannessen.
Selv om bydelen begynte arbeidet med reguleringen tidlig i 2004, kan det ta tid før reguleringsarbeidet er ferdig. Bydelen jobber derfor med midlertidige løsninger, for å få flest mulig plasser allerede førstkommende høst (se undersak).
To forutsetninger
Ved hjelp av midlertidige paviljonger, har bydelsdirektøren tro på å kunne tilby barnehageplass til alle fra høsten. Det er imidlertid to forutsetninger som må oppfylles.
For det første trenger Bydel Bjerke å ansette 67 kvalifiserte personer i de midlertidige barnehagene. Bydelen er derfor avhengig av at tilstrekkelig antall jobbsøkere kommer gjennom nåløyet.
For det andre må bydelen slippe til der den ønsker å plassere seg. Dette krever rask behandling hos Plan- og Bygningsetaten.
Dette ligger utenfor Bydel Bjerke nå. Hvis alt hadde ligget innenfor bydelen, ville jeg kunne garantert alle plass til høsten, sier bydelsdirektør Per Johannessen.