Av: Beboeraksjonen på Ensjø

Den viktigste ekspropriasjonsmuligheten har byrådet, åpenbart bevisst, latt gå fra seg.

Byråden skriver: «Delen av Vestre parkdrag som ligger ved Petersborg er i disse dager i ferd med å bli ferdigstilt». Det vet hun jo at er feil. Dette er ikke den som er regulert.

Størsteparten av det planlagte arealet ligger bak et gjerde, inne på grunneier Kolbergs tomt. Det som ferdigstilles er en smal passasje mot boligene hvor det skal legges en grusvei. Det er ikke det parkdraget som er lovet og hvor det skulle være arealer for «ballspill og andre aktiviteter», « sitteplasser og oppholdsarealer» i tillegg til en gjennomgående turvei.

Den smale passasjen ligger bare noen få meter fra husveggen, og er ikke brukelig som den parken det er tenkt som. At en politiker fra et grønt miljøparti kan forsvare slike løsninger, er oppsiktsvekkende. Se på bildene fra MDG-byrådens parkdrag. Dette er uakseptable løsninger på bekostning av beboerne, til fordel for grunneier Kolberg.

Byrådet bygger et lappverk av ikke-sammenhengende parkdrag. Dette gjør at det ikke finnes tverrgående sykkelveier og gangveier, og deler av Ensjø er dermed stengt inne. Gående og syklende blir presset ut i de sterkt biltrafikkerte og ulykkesbelastede veiene på Ensjø.

Dette er overhodet ikke slik det er vedtatt i reguleringsplanen og det som er vist til i de brosjyrene utbyggerne fremdeles selger leilighetene med. Det er ikke samsvar mellom liv og lære, og slett ikke en sånn politikk MDG ellers liker å profilere seg med.

Vi som bor her på Ensjø begynner å bli mektig lei av at byråden alltid gjentar den unnskyldninga hun begynte med i 2016, at hun «forstår at vi er utålmodige». Vi liker heller ikke at hun forsvarer de manglende parkdragene med alt det andre som er utført. Som Hovinbekken som jo også var regulert og planlagt. Dvs den kommer ikke akkurat som den skal, fordi det ene bekkeløpet i den viktige parken Petersborgaksen ikke kan bygges fordi byrådet tillater Kolberg å hindre etableringa av den.

Det er skuffende at en byråd fra et grønt parti kan forsvare at viktige friområder uteblir og som alle på Ensjø ser er uakseptabelt. Hun har jo selv sett hvor dårlig det er.

Fra en grønn politiker ville vi forventet at når det gjelder parker og grønne lunger, så burde hun ha sagt: Dette er viktigere enn privat eiendomsrett, parkene skal bli som bestemt av bystyret, og skal være topp standard! Og at hun derfor ville skåret gjennom og sagt: Vi går til valg på at verkebyllen skal vekk, vi er grønne, vi har politisk makt og vi sørger for at grøntområdene kommer selv om én tomteeier stritter imot!

Når kommer Miljøpartiet De Grønne og byrådet til en sånn erkjennelse?