Av: Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for byutvikling

Sjefsredaktør Gunnar Stavrum har i Nettavisen 17.9.2019 en kommentar om situasjonen på Ensjø, hvor mange beboere er utålmodige. De ønsker at de planlagte grøntdragene skal utbygges så fort som mulig. Det er et ønske jeg deler.

I kommentaren fremføres det kritikk mot MDG. Stavrum henter videre inn en kommentar fra Venstres Halstein Bjercke som fremstiller det som om Venstre er Ensjøbeboernes venn, og at MDG generelt støtter utbyggere og overkjører parkinteresser.

Les også: Boligkjøpere føler seg lurt etter å ha ventet 12 år på parkene de ble lovet

Jeg synes for det første at det er spesielt at det er Venstre Stavrum henter inn en kommentar fra, når det er MDG som er i fokus i selve saken han redegjør for. Venstres fremstilling av MDG er tendensiøs. Det er jo valgkamp. Nok om det.

Når det gjelder situasjonen på Ensjø, så er planen som ligger til grunn for utviklingen fra 2007. Da satt som kjent Venstre i byråd med Høyre. Planen legger til grunn at parker og grønt på Ensjø skal bygges ut gradvis og i takt med boligbyggingen. Det er dette som gjør at vi i dag har en halvt ferdig boligby og halvt ferdige grøntområder. Venstre hadde makt til å prioritere utbygging av grønt på Ensjø i åtte år, fra 2007 til 2015, uten å gjøre noe vesentlig med den saken.

Les også: Feil å hevde at Kolberg motarbeider utviklingen

For MDG er det en kjernesak at vi får tilstrekkelig med grøntdrag, parker og god kvalitet i uterommene i utbyggingsområder i byen. Derfor har vi siden vi overtok hatt full trøkk på opparbeidelse av grøntdrag på Ensjø. La meg nevne noe av det som har skjedd:

Turveien med grøntdrag som går gjennom hele området, fra Ensjøveien og opp til Grenseveien, ble i fjor fullt opparbeidet med parkmessig standard. Her er det blitt flott med leke- og sitteplasser, ny beplantning og belysning.

Hovinbekken er gjenåpnet gjennom hele området, fra Teglverksdammen og ned til Ensjø Torg. På torget anlegges i disse dager et vannspeil som åpner til høsten.

Les også: Knallhard kamp mellom badestrand og Fotografihus til mange hundre millioner

Delen av Vestre parkdrag som ligger ved Petersborg er i disse dager i ferd med å bli ferdigstilt.

Nordre del av Østre parkdrag med bekkeåpning er også under ferdigstillelse.

Byrådet prioriterer utbygging av grønt på Ensjø. Det er mange boligprosjekter under veis på Ensjø, og det skal skje mye mer i årene som kommer.

Grønne lunger er viktige for sosialisering, trivsel, naboskap og for psykisk og fysisk helse. Jeg er opptatt av at alle, også de som bor i byen og ikke har egen hage, skal ha tilgang til fine grøntarealer nærme boligen sin.