Tirsdag publiserte Utdanningsdirektoratet de fylkesvise resultatene for høstens nasjonale prøver i engelsk for 8. trinn.

På en skala fra 1 til 5, der 5 er best, er gjennomsnittlig resultat for hele landet 3.

Best ut kommer Oslo, med et snitt på 3,3. Rett bak finner vi Akershus (3,2).

- Målt mot nasjonalt nivå er det kun marginale endringer i engelsk på 8. trinn for den enkelte fylkene fra i fjor, skriver Utdanningsdirektoratet i sin analyse av resultatene.

Her kan du se hva resultatet ble i ditt fylke (ekstern lenke)

- Vi er desidert best
Skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard, er strålende fornøyd med resultatene.

- Vi er desidert best i landet, sier Ødegaard til Nettavisen.

Engelsk-resultatene viser også en framgang for Oslo-elevene sammenlignet med prøvene fra i fjor.

- Vi bykser fram, og det er jeg veldig glad for. Vi reduserer antallet som scorer lavest, og øker antallet som scorer høyest, sier han, og påpeker samtidig hvor viktig det er at elevene behersker engelsk bra.

- Jeg vil også rette en takk til lærerne, for dette viser jo også at vi har veldig mange gode lærere i Oslo-skolene som hver dag gjør en stor innsats, sier Ødegaard.

- Hva er oppskriften for de gode resultatene?

- Dette gjør seg ikke selv. Det handler om at vi har mange flinke lærere og om at vi konsentrerer innsatsen om basisfagene lesing, skriving, matematikk og språk. Innsats nytter, sier han.

- Jenter litt bedre
Resultatene viser at jentene gjør det litt bedre enn guttene, med et gjennomsnittlig mestringsnivå på 3,1 - mot guttenes 3,0.

Her er noen andre funn i resultatene:

* Det er kun små endringer i gjennomsnittlig mestringsnivå for de 12 største kommunene fra 2010 til 2011.

*Både de minste kommunene (med under 2 00 innbyggere) og de største (med over 50.000 innbyggere) er overrepresentert i gruppen av kommuner med resultat over det nasjonale snittet.

* Andelen elever som blir fritatt fra prøven har økt fra i fjor, fra 1,5 til 2 prosent.

Tekniske problemer
I år publiseres bare resultater på 8. trinn.

- Gjennomføringen av nasjonal prøve i engelsk 5. trinn ble avlyst i uke 38 på grunn av tekniske problemer, skriver Utdanningsdirektoratet.

Det blir derfor ikke rapportert resultater fra prøven i engelsk 5. trinn på nasjonalt, kommunalt eller skolenivå i år.

Nettavisen har tidligere i november publisert resultatene for de nasjonale prøvene i lesing:

Søk på din skole: Her er de beste skolene
Fylkesresultatene: Guttene leser dårligst