Ifølge NASA eksiterer det milliarder av planeter i vår egen galakse. Men ny forskning argumenterer for at ideen om at det finnes utenomjordiske livsformer er ren ønsketenkning.

Det er to forskere ved universitetet Princeton som har anvendt en ny teknikk for å besvare spørsmålet. Forskerne har forkastet alle antakelser og basert seg på det reelle faktagrunnlaget.

De antyder at liv på jorden var et lykketreff, og at sjansen for at liv skulle oppstå egentlig var svært lav.

- Fossiler antyder at livet startet svært tidlig i jordens historie, og det førte til at folk fastslo at liv er svært vanlig i universet, fordi det skjedde så raskt her. Men kunnskapen om liv på jorden avslører lite om sannsynligheten for liv på andre planeter, konkluderer professor i astrofysikk ved Princeton, Edwin Turner, ifølge Daily Mail.

Basert på antakelser
Han har arbeidet med tesen sammen med tidligere doktorstipendiat David Spiegel ved Princeton.

- Informasjon om den sannsynligheten stammer hovedsakelig fra forskeres antakelser, og de mest optimistiske konklusjonene har nesten i sin helhet vært basert på de antakelsene, sier Turner.

- Vårt arbeid er ikke dømmende, men analyser av eksisterende data som antyder at debatten om liv på andre planeter er i stor grad farget av tidligere antakelser fra forskere, sier han.

- Holder ikke mål
Forskerne får støtte i deres analyse av førsteamanuensis i fysikk, Joshua Winn, ved Massachusetts Institute of Technology. Winn mener Princeton-forskerne har kastet et nytt lys over tematikken.

- Det er et utbredt argument om at liv må være vanlig, hvis ikke så ville det ikke ha oppstått så rakst etter at jordens overflate var kjølt ned, sier Winn.

- Men Spiegel og Turner har vist at det (argumentet) ikke holder mål i en streng, statistisk analyse - med en stikkprøve på bare én beboelig planet, så kan man ikke engang få et omtrentlig estimat av omfanget på liv i universet, sier han.

- Må fortsette å lete
Winn mener likevel at NASA skal fortsette med sin søken på planeter i verdensrommet som eventuelt kan bære liv. Nasa har nylig oppdaget flere jordlignende planeter med sitt Kepler-teleskop.

Noen av planetene kan være i den beboelige sonen, hvilket betyr at de er i posisjoner som er riktig i forhold til stjernen, og har en overflatetemperatur som kan holde flytende vann.