Foran flere hundre næringslivsledere på NHOs Årskonferanse holdt statministeren en formanende tale:

- Det jeg frykter mest er at mange i Norge tror at det uansett ikke kan gå galt fordi vi har oljepenger, var beskjeden fra Stoltenberg.

Se NHO-konferansen live her!

Oljepenger ingen garanti
Stoltenberg viste til erfaringen fra 1993, da Norge hadde bankkrise, gjeldskrise og høy arbeidsledighet.

- Det viser at det er fullt mulig å få store økonomiske problemer selv om vi har oljepenger. Ikke la oss gjøre det en gang til.

50.000 færre jobber
I statsministerens historiske skrekkscenarie ligger at 50.000 jobber kan forsvinne på kort tid.

Derfor har man høy beredskap og planene klare for å møte en fornyet og forsterket krise.

- Førstelinjeforsvaret er pengepolitikken. Renten er satt ned 0,5 prosent. Det er et kraftfullt tiltak som allerede er gjennomført, sa Stoltenberg.

NHO-favoritt
For sosialøkonomen Jens Stoltenberg er det årlige foredraget for landets toppsjefer en populær øvelse han gleder seg til hvert år. Også i år var han i form, og vekslet mellom ironi, selvironi og små gløtt bak fasaden.

- Vet dere at finansminister Sigbjørn Johnsen har kopi av det første innskuddet i Oljefondet på dass? spurte han en lattermild forsamling.

- Jeg har lovet ikke å si det til noen, så dere må ikke si det videre.

Stoltenberg viste også til at man nå har fjernet revisjonsplikten og satt ned kravet til aksjekapital for nye selskaper for å gjøre det lettere å starte nye selskaper.

- Grunnen til det er at Trond Giske er en pågående, noen vil si grensende til masete, næringsminister, sa Stoltenberg.

Kan ikke bevilge oss ut
Det alvorlige budskapet var at Norge må øke privat sysselsetting og effektivisere offentlig forvaltning.

- Vår neste forsvarslinje er finanspolitikken, men vi må ikke tro at vi kan bevilge oss ut av problemene. Da vil vi kunne få en situasjon hvor skjermet sektor og det offentlige går bra, mens eksportindustrien sliter. Det går ikke. Vi kan ikke bevilge oss til å kjøpe mer laks, aluminium eller solpaneler.

- Vår tredje forsvarslinje er særskilte tiltak, slik vi tilførte likviditet til banksektoren forrige gang. Vi er beredt til å gjøre det igjen, om nødvendig.

- Inntektspolitikken er det fjerde middelet, og der må lederne gå foran og holde igjen sine egne lønninger. Det er viktig fordi det har så stor symbolverdi, sa Jens Stoltenberg.

Ber lederne begrense seg
Stoltenberg har tidligere sagt i møte med fagbevegelsen at årets lønnsoppgjør må bli et solidaritetsoppgjør. Torsdag gjentok han budskapet til arbeidsgiverne.

– Jeg er glad for at NHO er positiv til tanken. Men det er et stort men: Kravet til solidaritet gjelder også for lederlønningene, sa Stoltenberg.

Han mener at ledernes lønnstillegg har en sterk symbolvirkning, og at det er helt urimelig å kreve et ansvarlig oppgjør av de ansatte hvis ikke lederne også holder igjen.

Se NHO-konferansen live her!