Gå til sidens hovedinnhold

- Vi er selvfølgelig skuffet

Pårørende skuffet over dommen mot CargoNet.

CargoNet ble torsdag ettermiddag dømt i Oslo tingrett for Sjursøya-ulykken. Selskapet er dømt til å betale en bot på seks millioner kroner, men slipper imidlertid å betale oppreisning til de etterlatte, framgår det av dommen, skriver NTB.

Påtalemyndigheten er tilfreds med at tingretten har dømt CargoNet AS. Dommen synes å være grundig og påtalemyndigheten har fått medhold på nesten alle punkter, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

- Dommen er et viktig bidrag til økt trafikksikkerhet innen jernbanevirksomhet, sier aktor Carl Graff Hartmann og legger til at det er viktig at de som driver transport på jernbanenettet forstår at de har et selvstendig ansvar og at ikke ansvaret bare hviler på Jernbaneverket som eier infrastrukturen.

- Selvfølgelig skuffet
De pårørende mottok dommen med blandede følelser.

- Først og fremst er vi lettet over at det nå foreligger en dom i saken. Men vi er også overrasket over at straffeutmålingen ble lavere enn det aktoratet ba om. Til slutt er vi selvfølgelig skuffet over at de etterlatte ikke er tilkjent oppreisning, sier Leif Erik Nordmo, skriver Romerikes Blad.

Han er talsperson for de pårørende i saken og er selv sønn av Leif Kåre Nordmo – en av de tre som omkom.

Etter at dommen falt torsdag, så har han hatt kontakt med flere av de andre per telefon eller sms.

- Vi er alle overrasket over at retten ikke vurderte dette til grov uaktsomhet. CargoNet glemte jo å sette på bremsene når de parkerte. Hadde jeg opptrådt på samme måte når jeg kjører bil, så ville jeg blitt dømt, sier han.

Nå vil de pårørende gå gjennom dommen. Deretter vil de vurdere eventuelle andre skritt, melder Romerikes Blad.

- Jeg vet ikke hva slags muligheter vi har til en eventuell anke. Uansett vet jeg ikke om vi i det hele tatt orker. Hele denne rettssaken har vært en heftig påkjenning, erkjenner han.

- Det viktigste for oss er uansett at ingen skal behøve å oppleve dette igjen. Dommen er slik at CargoNet nå må ta sikkerhetsarbeidet sitt på alvor i framtida. Det skal være sikkert å ferdes rundt jernbanen i Norge, mener Nordmo.

Les flere saker fra Romerikes Blad her.

Vurderer anke
Både CargoNet og Jernbaneverket ble ilagt et forelegg på henholdsvis syv millioner og 15 millioner kroner etter ulykken på kaianlegget Sjursøya i Oslo 24. mars i fjor. Jernbaneverket, som driver Alnabruterminalen, vedtok boten, mens CargoNet, som eier vognene som raste inn i kaiområdet, godkjente ikke forelegget.

Dermed endte saken for retten og selskapets forsvarer, morten Hugo Berger sier til NTB at de vurderer en anke.

- Nå vil vi gå igjennom premissene og grunnlaget for en mulig anke, sier Berger til NTB

- Vi tar rettens domsslutning til etterretning. Vi vil nå vurdere premissene før vi beslutter hva vi gjør videre, sier administrerende direktør Are Kjensli i CargoNet i en pressemelding.

Tre menneske mistet livet – Leif Kåre Nordmo fra Rælingen, Geir Atle Lind fra Nittedal og Cato Kyrre Breistrand.

Fire ble i tillegg skadet da en rekke godsvogner trillet ut av Alnabruterminalen og videre nedover til kaianlegget.

Årsaken til ulykken er at bremsene på vognene ble åpnet ved en misforståelse.

Den fatale misforståelsen
Etter å ha blitt parkert for natten ved 05-tida natt til ulykkesdagen skulle skiftleder, som er ansatt i CargoNet, koble på den 16. vogna på vognstammen like før klokka 13.

En misforståelse mellom Jernbaneverkets togekspeditør og CargoNetts skifteleder pekte aktor, under rettssaken, på som årsaken til at vognstammen begynte å trille.

Politiadvokat Carl Graff Hartmann forklarte i retten at det etter det politiet har funnet ut er usikkert hva som blir sagt mellom skiftleder og Jernbaneverkets togekspeditøren. De to forklarer seg ulikt om hendelsen.

Det er høydeforskjell mellom to områder på Alnabru-terminalen. Etter at skifteleder hadde festet den 16. vogna hevder han at han ba om tillatelse til å kjøre nordover for å komme seg til et annet sted.

Togekspeditøren hevder at han oppfattet meldingen som at skifteleder ville føre de 16 vognene ned på et annet spor. Dermed slapp han opp fastholderbremsen, som holdt vognene fast på sporet.

Aktor mente i retten at det som skjedde før bremsen ble løsnet var det mest sentrale punktet i saken.

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken