Gå til sidens hovedinnhold

- Vi får bare stilt ut 230 av 25.000 kunstverk

- Og turistene uteblir. Munch-farsen bare fortsetter.

Striden om Munch-museet ser ikke ut til å ta noen ende.

Da det endelig så ut til at et nytt museum skulle bygges i Bjørvika i Oslo, gjorde Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet helomvending og det såkalte «Lambda»-prosjektet ble stanset. Det etter flere år med utredning, og etter å ha brukt 110 millioner kroner.

Det hele endte med at opposisjonspartiene inngikk en avtale om å få utredet mulighetene for et nytt museum der museet ligger i dag, på Tøyen - eller i Nasjonalgalleriets lokaler på Tullinløkka.

Rapportene er nå klare, og torsdag blir de overlevert byrådsavdelingen i Oslo kommune.

- Vi håper at de gir et godt beslutningsgrunnlag for det valget politikerne forhåpentligvis får tatt i løpet av høsten, sier informasjonssjef Sture Portvik ved Munch-museet til Nettavisen.

- Det haster
Dagens museumslokale er både gammelt og for lite, og besøkstallene er dessuten lave.

I fjor besøkte 123.000 personer museet på Tøyen. Til sammenligning hadde Vikingeskipsmuseet 433.719 besøkende, og Nasjonalmuseet 544.370 besøkende.

Museet mener det nå haster med å få realisert et nytt museum.

- Det haster i den forstand at det bør egentlig realiseres raskest mulig, fordi kostnadene løper i mellomtiden - og inntektene uteblir, sier Portvik, og legger til:

- Det er lave besøkstall og lav omsetning i forhold til postensialet. Potensialet blir ikke realisert før vi får bedre betingelser, sier han.

Han håper de nye utredningene vil gi et godt beslutningsgrunnlag både når det gjelder kostnader, hvor lang tid det vil ta å realisere et nytt museum - og forventningene knyttet til fremtidige kostnader og inntekter for de ulike alternativene.

- Vi håper på et stort og flott museum. Vi tar ikke stilling til hvor det skal ligge, men ønsker en beliggenhet som gjør at vi får flest mulig besøkende, sier informasjonssjefen.

- Det er uhyrlig viktig
- Hva tenker du om at Norge som har en så verdenskjent samling, etter årevis med utredninger fortsatt ikke har et nytt Munch-museum?

- Jeg tenker at det aldri er for sent, men at det er uhyrlig viktig å få et vedtak. Nettopp for å sikre den fantastiske kulturarven som Norge besitter på en optimal måte, sier han.

Han ønsker ikke å si noe om snuoperasjonen når det gjelder «Lambda», men sier han ser fram til å få en avklaring - og det helst før jul. Portvik håper også at tidsperspektivet vektlegges sterkt når det gjelder valg av lokalisering.

- Jeg håper vi får et politisk vedtak som tilstrekkelig mange slutter seg til, og som som blir stående. Det hadde vært fint å få et solid vedtak i inngangen til Munch-jubileet i 2013. Det hadde vært veldig hyggelig, sier Portvik.

Han sier at museets driftsbudsjett nå er «presset til kanten», på grunn av forbedringstiltak som kontinuerlig må gjøres med dagens bygning.

- Museet er for lite
På grunn av for små lokaler, er det en rekke unike kunstskatter som aldri blir vist fram for allmennheten.

- Vi opplever jo at museet er for lite, og det er også tilbakemeldingene vi får fra de besøkende. Det har noe med at man kan vise maksimalt 230 av 25.000 kunstverk. Klart det da er et misforhold mellom forventninger fra de besøkende og det vi faktisk har plass til, sier Portvik.

Han forteller at kunstverkene som de ikke har plass til i museet, for det meste ligger lagret i magasiner.

- Det er neppe aktuelt å stille ut alt på en gang, og alt er ikke like spennende. Men det er klart at man i et stort og flott museum ville kunne stilt ut veldig mye mer, det er det ikke tvil om, sier han.

Han påpeker også at Oslo går glipp av andre store utstillinger som kunne prydet Munch-museet vegger.

- Munch-museet er jo i en unik posisjon. Vi sitter på en av verdens mest kjente kunstsamlinger, og kan låne ut malerier. Det betyr at vi også kan låne tilbake spennende utstillinger fra for eksempel van Gogh-museet, men det har vi ikke plass til nå, sier Portvik, og legger til:

- Det hadde gjort kultur-Oslo enda rikere.

- Lambda kan stå ferdig i 2015
Hvor lang tid det virkelig vil ta å realisere et nytt Munch-museum, er det ingen som kan svare på i dag. Det avhenger av hvilket alternativ politikerne til slutt velger.

- Noe er allerede utredet, mens andre ting må utredes. Reguleringssaker tar dessuten tid, og det samme gjelder en eventuell ny internasjonal arkitektkonkurranse. Så vi snakker om en del år, sier Portvik.

Nasjonalmuseet har signalisert at de kan være ute av lokalene først i 2019.

- Det er veldig lenge til, konstaterer han.

Til sammenligning skulle «Lambda»-prosjektet ha stått ferdig i 2014, og kan fortsatt stå ferdig i 2015-2016 dersom bystyret går tilbake igjen til sitt opprinnelige vedtak.

Tre alternativer på Tøyen
Kommunikasjonsrådgiver Haakon Berg Jensen hos Kulturbyggene i Bjørvika, opplyser til Nettavisen at de onsdag har mottatt de nye utredningene. Torsdag vil de bli overlevert til byrådsavdelingen.

- I dag blir det å sitte og lese, rett og slett for å være sikre på at vi ikke leverer fra oss noe som ikke holder mål, sier Berg Jensen.

Han forteller at det er tre alternativer som er vurdert på Tøyen: et nytt bygg på en ny tomt ved siden av dagens museum, et nytt bygg på dagens tomt eller et tilbygg på dagens museumsbygning.

Når det gjelder Nasjonalgalleriet er det vurdert to alternativer: rehabilitering av dagens bygning, eller et tilbygg.

- Når kan det nye museet stå klart?

- Det kan jeg ikke svare på nå, men vi snakker om år her, sier han.

Kommentarer til denne saken