Professor Victor Norman ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener det må hjelp til hvis de verst rammede landene skal klare å komme seg ut av den økonomiske krisen.

- Det er ikke mulig for Italia, Spania og Hellas å komme seg ut av krisen uten at andre land hjelper med å finne en løsning, som ved for eksempel å kjøpe opp gjeld, sa han fra talerstolen på NHHs høstkonferanse torsdag.

- Fra krise til krise
Han tror også at fokus må rettes mot mikroøkonomien, fordi makro vil ikke løse selve grunnproblemet.

- Min påstand er at denne krisen ikke startet i 2007, men like etter årtusenskiftet. Siden 2007 har vi sett symptomene. Vi blir å humpe videre fra krise til krise, med stadig nye symptomer, fram til vi får en god løsning.

Han tror en eventuell forverring i Europa kan komme til å påvirke folk i Norge.

- Hvis det blir enda verre i Europa, vil norske banker oppleve at de får dyrere innlån. Da vil norske bankkunder blant annet få høyere boliglånsrenter. Så den enkelte nordmann vil lett kunne føle at rentene blir høyere, sier Norman til NA24.

Kan ramme Norge
Men også næringslivet kan komme til å få seg en knekk, skal man tro den rutinerte professoren.

- På et litt høyere nivå, vil vi kunne oppleve at norsk næringsliv får problemer på det europeiske markedet. Delvis fordi det blir mindre etterspørsel der ute, og delvis fordi kronekursen kan bli presset opp etter hvert som andre valutaer blir mindre attraktive. Begge deler vil svekke konkurranseevnen og gjøre at vi kan tape arbeidsplasser, fortsatte han.

Norman virker likevel ikke vettskremt med tanke på konsekvensene krisen kan få her hjemme.

- Det er nesten umulig å si hva som kommer til å skje med renten i Norge. Vi har en innenlands økonomi som går for full maskin. Samtidig har vi en konkurranseutsatt sektor som slite på det internasjonale markedet og et press oppover på kronekursen. Norges Bank må balansere faktorene mot hverandre. Innenlandske hensyn tilsier høyere rente, mens internasjonale hensyn tilsier at renten holdes veldig lavt. Så jeg tror vi kommer til å se en balansegang der vi får en forsiktig renteøkning, men i veldig små skritt.

- Felles valuta er feil
Nærings- og handelsminister Trond Giske var også til stede under høstkonferansen.

- En felles valuta for land uten felles finanspolitikk er feil i utgangspunktet. Det finnes ingen utjevningsmuligheter. Alt må gjennom 17 parlamenter, og blir til slutt styrtet av opposisjonen. Det er handlingslammende. Selv ikke lønnsomme prosjekter i Hellas lønner seg nå, for det er så tørt i bankene, mener statsråden og uttrykte samtidig glede over at Norge ikke har gått inn i EU.

En annen kjent NHH-professor, Øystein Thøgersen, fikk også delt sitt syn fra scenen. Og selv om han håper situasjonen bedrer seg, advarer han mot for stor optimisme.

- Når økonomene er fornøyde, er det på tide å bli redde. På 70-tallet var de det, og da gikk det dårlig etterpå. Det samme skjedde på 2000-tallet. Særlig grunn til bekymring er det når de som sliter med å være optimister, er optimister, fortalte Thøgersen til spredt latter fra salen.