Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Jordbrukerne gir opp. Å bruke norsk jord. Der den ligger. Som er litt her og litt der. Mest der, egentlig.

Men hvorfor skjer dette? Når Stortinget har bestemt at vi skal produsere mer mat i hele landet basert på det norske ressursgrunnlaget.

Og hva er verdifullt for oss? Virkelig verdifullt. For hver enkelt av oss og for samfunnet vårt som helhet.

Les også: Jeg fatter ikke at vi aksepterer dette

Er det levende bygder med verdiskapning, barnehage, skole, idrettslag, samfunnshus, dugnadsvilje, stolthet og identitet - og kunnskap om og utnyttelse av det lokale ressursgrunnlaget?

Eller er det kjøttdeig til kunstige priser og tysk ribbe til jul?

Har det med penger å gjøre?

Les også: «Vi gjør Norge fattigere»

Ja, selvsagt det også. For når inntektsmulighetene i norsk jordbruk sakker akterut sammenlignet med samfunnet forøvrig, og jaget etter en mer kostnadseffektiv matproduksjon tiltar, blir den eneste gjenværende muligheten å fordele penger på færre hoder.

Sånn at de som blir igjen kanskje klarer seg. Litt til. Helt til de møter en blid danske i døra, som lukter gris.

Her kan du lese flere innlegg av Anders Nordstad.

Ifølge ferske tall fra Finansdepartementet bruker vi mer penger på å gjøre elbiler billigere for ganske velstående mennesker, enn vi bruker på å sikre vår egen evne til å produsere mat. Bare for å sette ting i perspektiv.

For jordbruk er ikke som andre næringer. Der man kan flytte på innsatsfaktorene for å oppnå effektiviseringsgevinster. Den lille matjorda vi har ligger nemlig der den ligger. Og da hjelper det fint lite med større fjøs.

Det er nemlig ikke i fjøsene verdiskapningen skjer. Den skjer der det vokser gress, korn og andre nyttevekster, som vi eller husdyra kan lage mat av.

Les også: Hva er det vi lever av i landet vårt?

Hadde vi spurt norske forbrukere direkte, tror jeg nesten samtlige ville svart at de ønsker seg et norsk jordbruk som utnytter det ressursgrunnlaget vi har. Der det er.

Fordi dette er bra for kvaliteten på produktene, for landet vårt, naturen vår, dyra våre og klimaet her på jorden.

Men de er det ingen som spør - de må finne seg i å kjøpe de produktene som tre aktører finner plass til i hyllene sine. Til kunstig høye eller lave priser - alt ettersom hva de synes tjener deres egne interesser best.

Les også: Økt selvforsyning er ikke så vanskelig

Er dette klokt?

Er dette verdifullt for oss andre?

Som det er flest av. Tross alt.