*Nettavisen* Nyheter.

Eirik Lae Solberg

Vi har ingen barn å miste

Eirik Lae Solberg er Høyres byrådslederkandidat i Oslo.

Noen tenker at barn og unge som begår straffbare forhold er noen andres barn og derfor er noen andres problem.

Lørdag 2. mars sto tre biler i brann på Tøyen. Politiet mistenker at brannene er påsatt. Samme kveld ble to unge gutter truet med kniv og det de trodde var en pistol fraranet mobiltelefoner og bankkort på Nordstrand.

Politiet rykket ut og kom over fire gutter, tre på 13 år, og én på 14 år. De var utstyrt med softgun, kniv og finlandshette. I slutten av januar rykket politiet ut til en mulig slåsskamp mellom et 20-talls personer i alderen 15 til 19 år på Linderud.

Det ble beslaglagt både machete, kjetting, hammer og øks. I januar ble 77 personer anmeldt for å ha båret kniv på offentlig sted i Oslo. Det er nesten dobbelt så mange som for ett år siden. Kriminalitetsstatistikken viser at trusler med kniv har økt med 34,1 % fra 2013 til 2018 i Oslo politidistrikt, og politiet opplever at flere bærer kniv når de er ute på jobb. Selv om Oslo stort sett er en trygg by, så er den ikke trygg for alle. Særlig mange unge opplever økende utrygghet.

Det må vi gjøre noe med, og vi må gjøre det sammen. Dette er tiden for at alle samarbeider for å bekjempe både kriminalitet og årsakene til kriminalitet. Politiet i Oslo har selvsagt en viktig rolle i både bekjempelse og forebygging av kriminalitet, og er styrket med over 300 politibetjenter og jurister under dagens regjering. I tillegg sitter Oslo kommune på betydelige ressurser for å forebygge kriminalitet og gi unge mennesker muligheter. Derfor er det skuffende når Arbeiderpartiets byrådsleder Raymond Johansen skyver ansvaret over på regjeringen samtidig som han selv kutter store beløp i forebyggende innsats for unge i utsatte områder. I Klassekampen slår han inn åpne dører han han etterlyser fire konkrete tiltak fra regjeringen. Tiltakene er gode. Det er derfor regjeringen allerede arbeider med å sette dem ut i livet.

Vi som er lokalpolitikere kan mene mye om det som skjer i Stortinget og i regjeringen, men når alt kommer til alt er vår innflytelse over rikspolitikken begrenset. Til gjengjeld er det vi som har ansvaret hva kommunen gjør for ungdommene våre. Her mener jeg byrådslederen fra Arbeiderpartiet svikter. Sammen med Høyres byrådslederkandidat fra Bergen Harald Victor Hove har jeg lansert en 8-punktsplan for å forebygge ungdomsvold og ta knekken på gjengene sammen. Noe forutsetter samarbeid med staten, men det meste handler om hva vi som er lokalt folkevalgte kan gjøre.

Klikk på bildet for å forstørre.

Kriminalitetsstatistikken sier mye om hva som skjer i Oslo. Da politiet i februar presenterte tallene for 2018 fortalte de at en økende del av anmeldelsene gjelder gjerningspersoner under 18 år og at flere anmeldelser er knyttet til kriminelle nettverk. Det som bekymrer meg mest er økningen i ungdomskriminalitet. Etter en jevn nedgang fra 2010 til 2015 har kurven nå tatt en dramatisk endring til det verre.

Klikk på bildet for å forstørre.

Statistikken viser ikke nødvendigvis at ungdommen har blitt mer kriminell, men at de som begår straffbare forhold ikke så lett lar seg stanse og dermed begår flere lovbrudd. 1336 unge under 18 er registrert med tre eller færre straffbare forhold i løpet av 2018. Det er alt for mange. I tillegg er 197 ungdommer registrert med fire eller flere straffbare forhold i samme periode, såkalt unge gjengangere.

Med dette som bakteppe er det ubegripelig at byrådet med Arbeiderpartiet i spissen i 2019 har kuttet det forebyggende arbeidet. Det opprører meg at byrådet på denne måten svikter barn og unge. Da bystyret behandlet revidert budsjett i juni 2018 var et bredt flertall i bystyret enige om å bruke 82 millioner kroner ekstra til forebygging som blant annet gikk til sommerjobber, bedre oppfølging av kriminelle gjengangere, tiltak for bedre skolemiljø og opprusting av utstyr til fritidsklubber.

Da budsjettet for 2019 ble vedtatt hadde byrådet derimot bare tatt seg råd til å bruke 33,5 millioner kroner på forebyggende tiltak mot barn og unge. Med støtte fra SV, MdG og Rødt ble det vedtatt å kutte 60 prosent i forebyggende tiltak. Det skjer samtidig som ungdomskriminaliteten øker. Dette er et ubegripelig kutt når vi vet at byrådet har tidenes største økonomiske handlingsrom med rekordoverføringer fra staten og økende skatteinntekter. Det ser ikke ut som Ap-byrådet forstår alvoret i situasjonen. Ungdomsarbeid kan ikke drives etter skippertaksmetoden.

Noen tenker kanskje at barn og unge som begår straffbare forhold er noen andres barn og derfor er noen andres problem. Jeg mener vi som bor i denne byen har en felles fremtid og vi har felles utfordringer som må løses. Det er våre barn. Derfor kan jeg ikke tenke meg en viktigere oppgave enn å gi alle barn i denne byen muligheter til å lykkes i livet. Det er derfor Høyre er så opptatt av at vi både må bekjempe kriminaliteten og årsakene til kriminaliteten.

Mens Ap-byrådet før jul foreslo, og fikk gjennomslag for sine millionkutt forslo Høyre i stedet å styrke innsatsen for barn og unge med 89 millioner:

  • 30 millioner kroner til lengre åpningstider og bedre tilbud for kommunale, ideelle og private fritidsklubber.
  • 30 millioner i støtte til deltakelse i idretts- og fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier som gjør det mulig for alle barn uavhengig av økonomi å delta på minst en fritidsaktivitet i uka. Det tilsvare medlemsavgift på 3000 kroner til 10.000 barn.
  • 6 millioner i støtte til idrettslag i utsatte områder for å styrke tilbudet til barn og unge som bor der tilbudet ikke eksisterer eller er mangelfullt.
  • 1,5 millioner som tilskudd til utstyr og oppgradering ved ideelle fritidsklubber
  • 10 millioner i investeringsmidler til utstyr i kommunale fritidsklubber
  • 1 million ekstra støtte til Natteravnene
  • 3 millioner i økt satsing på forebyggende arbeid
  • 2 millioner til skole-hjem koordinator i utsatte områder
  • 5 millioner til sommerjobbprogram
  • 400.000 til økte åpningstider på skolene i sommerferien.

Høyre ser ikke på penger til ungdomsarbeid som utgifter, men som investeringer. Investeringer i våre barn og i fremtiden. Investeringer som vil gjøre Oslo til en bedre by for alle. Jeg lover å kjempe for å gjennomføre våre tiltak om jeg får Osloinnbyggernes tillit til å overta som byrådsleder etter valget til høsten. Vi har ingen barn å miste.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag