Tjostolv Moland og Joshua French får opplest dommen i ankesaken i Kisangani torsdag formiddag.

Nordmennenes juridiske rådgiver, Morten Furuholmen, opplyser til Nettavisen at han ikke har veldig stor tro på frifinnelse i ankesaken.

- Håper på det beste
- Jeg håper på det beste og har nødvendigvis ikke de helt store forventningene. Men når det er sagt, så har det vært langt bedre hovedforhandlinger enn tidligere. De har hatt mulighet til å forklare seg, og fra rettens side har de avskrevet ugyldig bevis, sier Furuholmen og henviser til tilståelsesbrevet som Moland underskrev i psykotisk tilstand.

- Det har aldri vært bedre grunnlag i denne prosessen til å oppnå en frifinnelse, understreker Furuholmen.

Uansett utfall så ønsker nordmennene at den rettslige prosessen skal avsluttes.

- Vi kommer til å godta dommen, sier Furuholmen.

Rettskraftig dom
Det betyr at det endelig foreligger en rettskraftig dom - dersom påtalemyndigheten ikke anker - og at Utenriksdepartementet kan starte forhandlingene om en soningsoverføring til Norge.

- Jeg forventer at de (Utenriksdepartementet) vil legge inn alle ressurser de har, og få iverksatt samtaler slik at Moland og French kan komme hjem så raskt som mulig, sier Furuholmen.

Furuholmen tør imidlertid ikke å spå hvor lang tid det eventuelt vil ta før nordmennene er tilbake på norsk jord.

- Nei, det er helt umulig å si, sier han.

Moland og French er dømt til døden fem ganger for drapet på sin sjåfør i fjor. Kongo har derimot ikke praktisert dødsstraff på et tiår.

Ukjent territorium
Morten Bøås, Kongo-ekspert og seniorforsker ved FAFO, sier det er umulig å si noe om når man eventuelt kan få på plass en soningsoverføring.

- Det er vanskelig å gi et eksakt svar fordi man beveger seg på helt ukjent territorium for begge stater. Man har ikke noen andre avtaler mellom Norge og Kongo som man kan bruke som utgangspunkt. Nå beveger man seg inn i et nytt farvann uansett utfall av denne dommen, sier Bøås til Nettavisen.

- Vi vet at det har vært noen uformelle sonderinger mellom norske og kongolesiske myndigheter, men vi vet ikke hvor langt de har kommet, sier han.

Et potensielt problem under forhandlingene er at Norge er blitt trukket inn som part i saken ettersom nordmennene er tidligere dømt for spionasje. Den kongolesiske domstolen i Kisangani har dermed fremmet et ufattelig milliardkrav mot den norske stat.

- Det blir lettere å håndtere dette hvis spionasjedommen faller bort, sier Bøås.

Dermed frafaller de urimelige, økonomiske kravene fra kongoleserne.

Overskrive dødsdommen
Videre er det knyttet usikkerhet til hvordan en eventuelt skal kunne overskrive fem dødsdommer til norske forhold.

- Det å overskrive en juridisk dødsdom til Norge kan bety at Kongo forlanger at disse to gutta skal sone i 21 år i Norge. Men det er det vel egentlig ingen som tror det, hvis det blir en soningsoverføring. Jeg vil tro at de norske advokatene vil begynne å forberede en gjenopptakelsessak i Norge. Men Kongo vil neppe se en gjenopptakelsessak i Norge, i hvert fall ikke det første året, sier han.

En annen mulighet er at president Joseph Kabila benåder nordmennene.

- Det er en tradisjon for benådning i Kongo og andre afrikanske land. En sånn benådning kan være knyttet til et økonomisk arrangement for de etterlatte. French sa jo i går at de er beredt til å ta et økonomisk ansvar for enka, sier Bøås.