Gå til sidens hovedinnhold

Vi må alle gjøre vårt ytterste for å bekjempe ensomhet nå

Vi frykter økning i ensomhet og psykisk uhelse blant studenter.

Av stortingsrepresentantene Mari Holm Lønseth (H) og Mathilde Tybring-Gjedde (H)

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.

Derfor vil vi styrke den psykiske helsehjelpen for studenter, og oppfordrer studentsamskipnadene til å bruke ressurser på tiltak for å bekjempe ensomhet.

Studentensomhet

Undersøkelser fra 2018 viser at en av tre studenter ofte føler seg ensomme.

Koronapandemien har forsterket dette. Nesten halvparten av de under 30 år føler seg nå ensomme. Vi er bekymret for at dette fører til at flere kjenner på psykiske uhelse.

Laget rundt studentene må styrkes, samtidig som vi alle har et personlig ansvar om å strekke oss lenger og være der for hverandre.

Studentsamskipnadene forteller om lange ventelister. Ensomhet, isolasjon og nedadgående motivasjon brukes for å beskrive studentenes nye hverdag.

Vi er særlig bekymret for førsteårsstudentene som har flyttet til en ny by hvor de ikke kjenner mange fra før.

Les også: 400 millioner til å bekjempe ensomhet blant eldre

Fadderukene var annerledes, noen ble avlyst, og mange studier holder forelesningene digitalt. Det er klart at det da er vanskelig å bli kjent med medstudentene sine.

Vondt og vanskelig

Selv om situasjonen er ekstra kjip for førsteårsstudenter, kan denne tiden selvsagt være vond og vanskelig for alle studenter, uansett hvor lenge de har studert.

Det er ikke rart at man begynner å gå lei korona og ønsker seg tilbake til den vanlige studiehverdagen, spesielt nå som vintermørket senker seg over oss og myndighetene har innført strengere regler for sosial kontakt igjen.

I en situasjon med mindre sosial kontakt, trengs mer innsats for å inkludere flere. Her har vi alle et ansvar.

Ta et ekstra blikk rundt deg - og på «klasselisten» - og tenk på hvordan du kan inkludere flere. Send en melding, ring, og ta initiativ til å gjøre noe (i henhold til smittevernreglene), som for eksempel å gå tur, arrangere digital quiz eller «vors».

Les også: Røde Kors: Halvparten frykter at korona skaper ensomhet blant barn

Snakk med hverandre, spør hvordan det går og vær åpen om hvordan du har det til noen du stoler på.

Fastlegen

Mange som er ensomme kan oppleve at de ikke har noen å snakke med. Midt i en pandemi, i en ny by, kan det være kjipt å bytte lege og miste personen som kjenner ens helsesituasjon best.

Derfor mener vi at det bør være mulig for studenter å beholde fastlegen i hjemkommunen, samtidig som man får rett på en fastlege i studiekommunen.

Du skal være trygg på at du får god helsehjelp der du er. I forslag til ny politikk for Høyre foreslår vi nettopp dette.

Les også: Ensomheten kan bli en lumsk fiende

Kartlegging og konsekvenser

Det er viktig at vi kartlegger hvilke konsekvenser pandemien har for studentene, slik at man eventuelt kan sette inn tiltak så raskt som mulig.

Derfor er vi glade for at regjeringen har satt ned en ekspertgruppe med helsemyndighetene, sektoren selv og studenter. Gruppen skal vurdere og foreslå tiltak for å forbedre situasjonen for studenter, med særlig fokus på psykisk helse, avvikling av eksamen og studieprogresjon.

Som en del av regjeringens kraftfulle økonomiske tiltak, foreslo de 10 millioner kroner ekstra til tiltak som kan bidra til å forbedre situasjonen for studentene. Det er etterlengtet og bra.

I Statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen også å bevilge 20 millioner kroner mer enn året før til studentsamskipnadene.

Vi mener at disse pengene bør brukes til en satsing mot ensomhet og psykisk uhelse i forbindelse med korona, og at alle studentsamskipnader må gjøre sitt ytterste for å bekjempe dette.

Les også: Ny studie med lovende funn om munnskyll og korona

Allerede mange gode tiltak

Heldigvis er det mange studentsamskipnader og studentforeninger som allerede har gode tiltak og tilbud.

SiOs hovedstyre varslet allerede i april at de skulle sette av nesten 20 millioner kroner til ekstraordinære velferdstiltak for Oslo-studentene. Krisehjelp, styrket psykisk helsehjelp og digitale aktiviteter som quiz og digital trening var blant tiltakene på listen.

«Sammen» på Vestlandet har fokusert spesielt på at nye studenter skal få mulighet til å bli kjent med hverandre, og etter inspirasjon fra «Sammen» avd. Stord/Haugesund har et tur-initiativ blitt startet opp i hele regionen. Tiltaket går ut på at studenter tar med seg andre studenter på tur i mindre grupper.

Les også: Raymond Johansen bekymret for kjøpesentersmitte i Oslo

Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) har lansert tjenesten «NHHS blir kjent», en lavterskel møtetjeneste som går ut på å «matche» studenter ved NHH som ønsker å være sosiale, men som gjerne trenger en hjelpende hånd for å få det til.

Dette er flotte tiltak.

Vi håper at samskipnadene kan la seg inspirere av hverandre, og ikke minst at studentene faktisk benytter seg av tilbudene.

Samtidig som samskipnadene må gjøre sitt ytterste for å styrke laget rundt studentene, må vi alle gjøre vårt ytterste for å ta vare på hverandre.

Kommentarer til denne saken