Av Arne Børke, Henrik Hammerhei Slevigen og Even Anderson Langseth, MannsForum

26. juni 2019 kom leserinnlegget «Mammas masterplan» i Nettavisen. Her beskriver den anonyme innsenderen oppskriften på hvordan du som mor med dagens barnelov kan kvitte deg med en pappa og få barnet helt for deg selv, samtidig som du sikrer deg barnebidrag og andre ytelser.

Ikke kritiser kvinners rettigheter

Mannsforum, som vi representerer, ser mange eksempler på dynamikken som innlegget beskriver. Som en organisasjon for barn, gutter, menn og fedre har vi erfart at det å stikke nesen frem for å kritisere noe som berører kvinners rettigheter er svært lite sosialt akseptert.

Dette så vi senest i dokumentaren «Kjønnskampen» fra NRK Brennpunkt som ble sendt i mai.

Flere kommentarer fra lesere spekulerer i at innlegget må være skrevet av en bitter mann, og ikke av en kvinne. Mannsforum vet derimot identiteten til forfatteren da vi ble spurt om vi ønsket å publisere dette innlegget. Vi anbefalte derimot tekstforfatteren å forsøke seg i en nøytral avis. At dette var en riktig vurdering ser vi på de spekulasjoner som har kommet. Spekulasjoner vi trolig ville sett i enda større grad om dette først hadde blitt publisert av oss.

Sterke reaksjoner

Ikke overaskende har leserinnlegget skapt sterke reaksjoner og satt fyr på debatten i sosiale medier om barneloven og samværssabotasje i Norge. Mange tenker sikkert at dette er et enkelttilfelle eller en overdrevet historie. De kunne ikke tatt mer feil, og vi som jobber som frivillige i Mannsforum får henvendelser nesten daglig der dynamikken er svært lik den tekstforfatter beskriver.

Falske anmeldelser, falske anklager og falske forklaringer i retten viser seg å være svært effektive virkemidler når man vil vinne en barnefordelingssak eller et økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd.

Juks, løgn og falske anklager som verktøy

Dette innlegget som nylig ble publisert i Nettavisen beskriver falske anmeldelser og falske anklager om vold som verktøy for å skyve fedre ut av barnas liv. Ja, noen mødre opplever også å bli skjøvet ut av barnas liv, men statistikken viser at dette i all hovedsak dreier seg om fedre.

Og omfanget er større enn de fleste av oss ønsker å ta innover oss. Beskyldninger brukes for å oppnå «midlertidig» brudd i kontakt bare på grunnlag av mistanke. Ingen dom er nødvendig for å stanse all kontakt mellom barn og samværsforelder. Lovendringer fra noen år tilbake gjorde denne type taktikk mulig, hvor all form for samvær kan stanses om bostedsforelder har «reell» frykt for at barnet blir utsatt for overgrep.

Hensynet til «status quo-prinsippet» om at barn ikke bør utsettes for forandringer - er også et tungtveiende moment, og vil i mange tilfeller innebære at barnet blir værende hos den som på urettmessig grunnlag har fått omsorgen. Samværsretten for den andre forelder kan bli svært begrenset - eller til og med satt til null.

Én vinner - én taper

I en barnefordelingssak med høyt konfliktnivå mellom foreldrene, vil det slik loven nå er, være én seirende og én tapende forelder.

Derfor tok MannsForum og en rekke andre fagpersoner, advokater og samfunnsdebattanter i februar 2018 initiativ til et åpent brev og opprop til justisministeren om samværs-sabotasje og falske anklager.

I svarbrevet fra daværende justisminister Listhaug gir hun ikke utrykk for at regjeringen vil gjøre noe for å endre dagens rettstilstand der samværsretten i praksis er uten strafferettslig vern. I brevet gir heller ikke Justisdepartementet uttrykk for at de ønsker å gjøre endringer for å styrke barn og foreldres rettssikkerhet for å få slutt på at det i praksis er straffefrihet for alvorlige lovovertredelser som ikke straffeforfølges; som falske forklaringer i retten, falske anmeldelser og falske anklager fremsatt i forbindelse med en foreldretvist.

Listhaug svarte derimot at hun hadde tillit til at politiet, påtalemyndigheten og domstolene behandler saker i samsvar med lovgivers intensjoner.

Aksepterer justisministeren brudd på straffeloven? fulgte Camilla Pettersen, forfatteren av boken «Samværssabotasje - norske fedre deler sine historier», opp med i et debattinnlegg.

Venter på svar

Etter at Listhaug gikk av som statsråd og Tor Mikkel Wara ble utnevnt til ny justisminister, sendte MannsForum og fagpersonene igjen et nytt brev til justisministeren og til Justisdepartementet hvor de samme spørsmålene ble stilt. Nå, cirka 1,5 år etter at brevet ble levert til Justisdepartementet, har fortsatt ingen justisminister svart på spørsmålene som ble stilt i henvendelsen.

Etter brev til to ulike justisministre har Mannsforum fortsatt ikke fått møte med hverken noen justisminister eller Justisdepartementet. Det kan til tider virke som om politikere flest har berøringsangst på dette feltet. Men etter at samværs-sabotasje i siste liten kom med i mandatet til Barnelovutvalget, så er det lov å håpe på en endring.

Beskyttelse mot samværs-sabotasje

Vi som samfunn svikter barna hvis vi ikke endrer dagens system og barnelov. 50.000-90.000 norske barn har lite eller ikke noe samvær med pappaen sin en vanlig måned (0-5 dager en vanlig måned, SSB, 2015).

MannsForum kommer derfor ikke til å gi seg, men henvende oss til justisministeren og Justisdepartementet enda en gang for å forsøke å sette fokus på dette samfunnsproblemet.

Vi ønsker å gi barn, og fedre som må kjempe for å se barna sine, en stemme. Vi vil beskytte barn mot samværs-sabotasje. Når vil justisministeren og Justisdepartementet også ta tak i dette?