Gå til sidens hovedinnhold

Vi må bry oss mer når unge bruker narkotika

Enkelte aktører mener unge rusbrukere har det best uten oppfølging. Det er vi uenig i.

Rusreformutvalget inviterte 27. mai til konferanse om rusreformens betydning for ungdom. Der var et av spørsmålene hvorvidt ungdom som ikke har et helseproblem som følge av sin narkotikabruk, uansett bør møtes med en form for reaksjon. Enkelte aktører mener de har det best uten. Det er vi uenig i.

Trenden snur

Unges rusbruk har i en lang periode vært lav: Våre ungdommer har vært blant de beste i Europa på å velge å leve livet uten narkotikabruk. Men de siste ungdomsundersøkelsene - både i Oslo og på landsbasis - kan tyde på at trenden er i ferd med å snu.

Flere prøver eller bruker hasj og marihuana, og narkotikabruk oppleves ikke lenger som noe som gir mindre status. Tvert imot, flere enn før mener narkotikabruk øker statusen.

Les også

Avhengighetsindustrien – nei takk!

Det er bekymringsfullt fordi vi vet at bruk av hasj og marihuana har flere negative helsekonsekvenser: Det påvirker oppmerksomhet, initiativ og hukommelse og øker risikoen for psykose og schizofreni. Én av seks unge som bruker cannabis jevnlig, blir avhengig.

Uheldig signal

La oss slå det fast først som sist: Actis er for avkriminalisering. Men når oppfølgingen av rusproblemer nå skal flyttes fra justis til helse, er det svært viktig at endringene ikke medfører at folk flest, og ungdom spesielt, oppfatter det som at det skal bli lov å bruke narkotika. Det vil gi et svært uheldig signal.

Regjeringen er heldigvis krystallklar: Avkriminalisering betyr at bruk av narkotika fortsatt skal være ulovlig, det vil fortsatt bli avdekket av politiet og vil medføre en reaksjon eller oppfølging.

Forpliktende oppfølging

Det er en tydelig folkelig støtte for at vi ikke skal snu ryggen til de som eksperimenterer med narkotika. Meningsmålingsbyrået Sentio har på vegne av Actis spurt hvordan folk mener narkotikabruk bør møtes.

Av de spurte mener halvparten at narkotika fortsatt bør være forbudt og møtes med samme reaksjoner som i dag. Én av tre mener bruk av narkotika bør avkriminaliseres og at reaksjonene skal flyttes fra justis til helse. Samlet mener kun ni prosent at narkotikabruk ikke bør møtes med reaksjoner i det hele tatt.

Actis støtter rusreformen og håper den kan bidra til økt verdighet og livskvalitet for personer med alvorlige rusproblemer. Men like viktig som at vi skal hjelpe de tunge brukerne, er at vi ikke skal skape nye.

Les også

Rusforsker: - 300-400 nordmenn får cannabis på resept

Når rusreformen rigges, må ungdom som blir tatt for bruk og besittelse av narkotika møte et kompetent og godt hjelpeapparat i et forpliktende oppfølgingsløp. Ved overflytting fra justis til helse blir i prinsippet helsehjelpen frivillig. Men noe motivasjonshjelp er lurt. Man er ofte langt på vei i feil retning før man selv innrømmer avhengighet eller rusproblemer.

Positive virkemidler

I dagens lovgivning blir ungdom som tas for bruk av narkotika, ofte møtt med tilbud om ungdomskontrakter. Ved å vise at man holder seg rusfri, unngår man påtale.

I et framtidig system vil ikke påtale være aktuelt. Da er det lurt å heller legge opp til en forpliktende oppfølging som motiverer til endring med positive virkemidler hos for eksempel helsesykepleier eller psykolog.

Det er i dag i liten grad nasjonale standarder og retningslinjer for tidlig intervensjonsarbeid, og det er stor variasjon i ungdomskontraktene som tilbys.

Stor variasjon i kommunene

Tjenestene er ofte avhengig av lokale eller til og med personlige initiativ. Mens noen kommuner praktiserer ungdomskontrakter med stort fokus på helseoppfølging, tilbyr andre nesten utelukkende urinkontroller.

Vi håper regjeringen bestemmer seg for en nasjonal satsing på tidlig intervensjon som forbedrer og standardiserer oppfølgingen av unge på vei inn i begynnende rusbruk, uansett hvor de bor. Det fortjener norsk ungdom.

Det er et tydelig folkelig ønske om at vi må bry oss mer når unge eksperimenterer med narkotika – ikke mindre.

Denne artikkelen sto først på trykk i Klassekampen mandag 27. mai.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken