Gå til sidens hovedinnhold

– Vi må sikre skolebarna

Bydelsutvalget har vedtatt at det skal gjennomføres en rekke nye trafikksikringstiltak rundt Vinderen skole.

VINDEREN: – Forslagene er konsekvensen av flere innspill fra bekymrede foreldre som har barn på Vinderen skole, sier nestleder i Vestre Aker Venstre, Finn Reinholt, som sitter i driftsstyret ved skolen.

Venstres gruppeleder i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Terje Bjøro, la frem forslagene til tiltak. De ble enstemmig vedtatt.

Parkering forbudt

– Noe måtte gjøres før det skjer en alvorlig ulykke i området, sier Bjøro.

I vedtaket står det blant annet at det skal bli parkering forbudt i Håkon den Godes vei på strekningen som vender mot skolen, langs hele skoleområdets utstrekning.

– Som du ser blir barna tvunget ut i trafikken og må dele veibanen med bilene. Her er det ikke fortau og dette skaper mange farlige situasjoner, sier Reinholt.

Innkjøring forbudt

– I andre enden av Håkon den Godes vei, inn fra Slemdalsveien, vil vi ha skilting som sier innkjøring forbudt mellom klokken 07.00 og 09.00. Dette er en mye brukt skolevei. På grunn av det problematiske Vinderenkrysset velger mange bilister denne veien som alternativ. I tillegg blir gaten brukt til parkering for ansatte i Gaustadområdet. Trafikkfaren er stor for skolebarna i denne fortausløse gaten. Det må vi gjøre noe med, sier Bjøro.

Vi har samlet saker med tema Vinderenkrysset. Klikk her!

Stopp forbudt

Et annet potensielt ulykkessted er i forbindelse med det smale fortauet på høyre side av Rasmus Winderens vei, fra Slemdalsveien og opp til skolen.

– Mange stopper opp for å ta en snartur inn til bakeriet på hjørnet. Dører blir slått opp, noen står inne på det smale fortauet og parkerte biler skaper dårlig oversikt for kryssende fotgjengere. Her vil vi ha skiltet stopp forbudt, sier Reinholt.

– Om vinteren er det store brøytekanter på det smale fortauet med mange forgjengere, som igjen gjør fremkommeligheten dårlig. Vi vil at bredden på fortauet økes, sier Bjøro.

Politinærvær

I vedtaket ligger også krav om økte fartsdumper i Tuengen allé og opphøyde fotgjengeroverganger.

– Vi ønsker også et større nærvær av politi og kontroller i området. Både fordi hastigheten på flere av veiene er altfor høy og det oppstår farlige situasjoner når mange bryter ut av køen og bruker bensinstasjonen på hjørnet som gjennomkjøring for å unngå Vinderenkrysset, sier Bjøro.

Les også: Nytt Vinderenkryss kommer

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller