Gå til sidens hovedinnhold

- Vi må slutte å snakke om dommedag

Bjørn Lomborg har blitt omtalt som én av 50 personer som kan redde planeten.

(Nettavisen): FNs klimapanel la fredag formiddag fram sin femte hovedrapport. Rapporten konkluderer med at det er 95 prosent sikkert at mesteparten av den globale oppvarmingen siden 1950 er menneskeskapt.

- Det er en tung, tung rapport vi får i dag. Etter å ha lest gjennom den rapporten, så er det klart at vi ikke setter oss inn i et fly som med 95 prosent sikkerhet vil styrte. Dette handler ikke lenger om våre barnebarns liv. Men det handler om våre liv og våre barns liv, sier Bellona-leder Fredric Hauge til Nettavisen.

En av de mest profilerte klimakritikerne, Bjørn Lomborg, håper imidlertid at dagens klimarapport vil bidra til en mer «nøktern og realistisk debatt». Nettavisen snakket med ham kort tid før rapporten ble presentert.

- Jeg tror at global oppvarming er menneskeskapt. Det tror jeg de fleste er enige om, sier professor Bjørn Lomborg, som er tilknyttet Copenhagen Business School, til Nettavisen.

Blant 100 mest innflytelsesrike
Lomborg har blitt kåret av Time magazine til én av de hundre mest innflytelsesrike personene i verden. Esquire magazine hevder han er blant de 75 mest innflytelsesrike personene i dette århundret og The Guardian mener han er én av 50 personer som kan redde planeten.

Lomborg sier at «alarmistene» har altfor lenge preget klimadebatten.

- Psykologisk så forstår jeg godt hvorfor folk kjører en skremselskampanje. Det er en måte å få mer oppmerksomhet på og å kapre flere stemmer. Men problemet er at skremsel og panikk sjelden er en god måte å løse store, langsiktige problemer på, sier Lomborg.

- Vi har hatt 20 år med skremselskampanje, og vi er nesten alle enige om at global oppvarming er et problem. Men skremsel har ført til at vi har brukt mange milliarder. Jeg håper vi får en mer realistisk klimadebatt med en smartere tilnærming til hvordan vi skal takle global oppvarming, understreker Lomborg.

Slakter dagens klimapolitikk
Professoren mener at skremselspropaganda førte til en rekke nytteløse politiske tiltak, deriblant Kyoto-avtalen. Han omtaler Kyoto-protokollen (klimaavtalen fra 1997 som skulle redusere drivhusgassutslippene) som ubrukelig fordi den ifølge ham selv kun ville ha ført til en temperaturreduksjon på 0,0002 celsiusgrader.

Lomborg slakter også den gjeldende klimapolitikken i Europa.

- Dagens klimapolitikk er meget ineffektiv. En god måte å si det på er at EUs klimapolitikk vil koste 250 milliarder amerikanske dollar per år resten av dette århundret. Det vil si at det koster 20.000 milliarder dollar å redusere temperaturen med 0,05 celsiusgrader. Skal vi virkelig bruke 20.000 milliarder på en politikk som har så liten virkning? sier han.

Lomborg tror ikke at avgifter og subsidier er noen god, langvarig løsning for klimautfordringene.

- Hvis vi skal håndtere klimautfordringene, så må vi få grønn energi til å bli billigere enn fossilt brennstoff. Hvis ikke, så vil vi fortsette å bruke billig fossilt brennstoff. I Europa kommer 80 prosent av energiforbruket fra fossilt brennstoff. Jeg mener det eneste riktige er å investere i forskning og utvikling av grønn energi istedenfor å subsidiere solcelleenergi og andre fornybare energikilder, sier Lomborg.

Lomborg mener det å investere i forskning og utvikling på grønn teknologi gir langt bedre avkastning enn dagens klimapolitikk.

- For hver krone du investerer i forskning og utvikling av grønn energi, så kan man forhindre elleve kroner i skader fra global oppvarming.

Fakta om ventede framtidige klimaendringer

* Den globale gjennomsnittstemperaturen ventes å stige med mellom 0,3 og 4,8 grader fram til slutten av dette århundret.
* Temperaturen i de øverste 100 meterne av verdenshavene ventes å stige med mellom 0,6 og 2,0 grader.
* Havnivået ventes å stige med mellom 26 og 82 centimeter i samme periode. I verste tilfelle kan stigningen bli på hele 98 centimeter fram til 2100.
* Den globale oppvarmingen vil fortsette å påvirke forekomsten av ekstremvær. *Hetebølger vil sannsynligvis forekomme oftere og vare lenger.
*Det forventes mer regn i områder med mye regn i dag, mens tørre regioner vil bli enda tørrere.
(Kilde: FNs klimapanel) (©NTB)

- Hviler et stort ansvar
Lomborg vil ikke kommentere norsk klimapolitikk, fordi han ikke har nok kjennskap til det. Det vil imidlertid Frederic Hauge, som påpeker at politikerne i Nydalen har en formidabel oppgave foran seg.

- Dette er et meget stort ansvar som hviler på dem som sitter i regjeringsforhandlinger. Jeg er i sterk tvil om at Norge som petroleumssamfunn er klar over hvilken omstilling vi skal gjennom. Det er store omstillinger og stort politisk lederskap som skal utvises nå, sier Hauge.

Hauge har kanskje ikke aller størst tiltro til dem som sitter og sonderer i Nydalen.

- Jeg skal ikke dømme noen før de har prøvd, men det sviket vi har sett fra den rødgrønne regjeringen med Mongstad-avslutningen som et stort punktum, så er det mye å ta igjen, sier Hauge.

Varslede katastrofer
I 2007 fikk USAs tidligere visepresident Al Gore Nobels fredspris for sin innstats i klima-saken. Prisen ble delt mellom ham og FNs klimapanel. Lomborg mener Gores film «An Inconvenient Truth», hvor det blant annet ble spådd at havene vil kunne stige med fem-seks meter, har bidratt negativt i klimadebatten.

Lomborg sier at dommedagsprofetiene har fått langt mer oppmerksomhet i mediene enn det han mener er mer realistiske spådommer.

- Det er morsommere å skrive om katastrofer enn realistiske historier. Det mener jeg er et problem. Det har blitt hevdet at havet vil stige med én til to meter. Mens i FNs klimarapport forutsies det at havet vil stige med mellom 40 og 62 centimeter i løpet av dette århundret, sier han.

- De siste 150 årene har havet steget med 0,3 meter. Men det er ingen som bryr seg om det, og det var ingen katastrofe, påpeker Lomborg.

Lomborg har tatt utgangspunkt i lekkasjer fra rapporten. Faktiske prognoser fra rapporten viser imidlertid fredag at verdenshavene spås å stige med mellom 0,26 og 0,82 meter fram mot 2100, avhengig av hvor mye man greier å redusere utslippene av klimagasser.

Fakta om årsaker til klimaendringer
* FNs klimapanel skriver i sin femte hovedrapport at det er «ekstremt sannsynlig» at mesteparten av den globale oppvarmingen siden 1950 er menneskeskapt. «Ekstremt sannsynlig» er definert som en sannsynlighet på 95– 100 prosent.
* Den viktigste årsaken til klimaendringene er utslipp av CO2. Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren har økt med om lag 40 prosent siden førindustriell tid. Utslippene skyldes bruk av fossile brensler, avskoging og dels også sementproduksjon.
* Partikkelutslipp har sannsynligvis bidratt til å begrense den globale oppvarmingen noe.
* Utslipp fra vulkaner og endringer i solstråling har ikke påvirket klimaet i vesentlig grad.
(Kilde: FNs klimapanel) (©NTB)

Mer mottakelig i 2013
Lomborg tror verden er mer mottakelig for en mer realistisk klimadebatt nå enn det den var forrige gang FNs klimapanel framla en rapport.

- Det er fordi vi er mer villig til å høre på det budskapet nå enn vi var da forrige rapport kom ut. I 2007 var det nesten en stor villighet til å lytte til de mystiske historiene som for eksempel Al Gores film. Og alle var overbevist om at dette var enden på verden, men det var ikke det som sto i FNs klimarapport, sier Lomborg.

- Vi ble styrt av følelsene våre, mens nå har vi en økonomisk krise som gjør at vi ikke kaster penger på hva som helst. Denne gangen er vi mer villig til å lytte til hva forskerne sier, påpeker Lomborg.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken