Gå til sidens hovedinnhold

Vi satte strømrekord

Måtte importere strøm for å dekke forbruket vårt.

Til tross for de høye kraftprisene, var forbruket av strøm rekordhøyt i 2010.

- Våre foreløpige anslag viser et forbruk på 130 TWh - eller 130 milliarder kilowatt-timer. Det er rekordhøyt, sier kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett til Dagens Næringsliv.

Alle bruker mer
Statnett måtte dermed importere strøm for å dekke det skyhøye strømforbruket.

Siste topp var i 2088, med et forbruk på 128,6 TWh.

Det er husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive som står for det meste av dette forbruket, men forbruket både her og i den kraftintensive industrien økte i 2010.

Import
I 2008 eksporterte Norge nesten 14 TWh kraft, ettersom produksjonen var meget høy det året. I 2010 var derimot forbruket langt større enn samlet kraftproduksjonen. Statnetts anslag for strømproduksjonen i 2010 er på 122,5 TWh, som innebærer en nettoimport på 7,5 TWh.

Den tidlige spengkulda i november førte til at magasinene i Sør- og Midt-Norge er tappet raskere enn normalt, noe som har gjort at prisene ligger på rundt en krione kilowatt-time flere steder i landet og Akselsen mener det er liten grunn til å tro at prisene vil utvikle seg i positiv retning før vårens snøsmelting setter inn.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto