Av Ingjerd Schou, medlem av Stortingets utenrikskomité fra Høyre. Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Som en tidligere ansatt i utenrikstjenesten, bærer Steiros et interessant vitnesbyrd, men kritikken hans males med svært bred pensel.

Det merkes allerede i første anslag, hvor han viser til at andre lands diplomater «gremtes» over norsk utenrikspolitikk da President Obama ble tildelt Nobels Fredspris i 2009. Steiro vet at fredsprisen tildeles av den uavhengige Nobelkomiteen, og ikke er en utenrikspolitisk handling.

Les også: Vår private, norske utenrikstjeneste

En stor del av teksten for øvrig består av sveipende generaliseringer om et såkalt «humanitærpolitisk kompleks», som i hovedsak begrunnes med forholdet rundt tankesmien International Peace Institute (IPI), som inntil nylig ble ledet av Terje Rød-Larsen. Som Utenriksminister Søreide har redegjort for Stortinget, er det ikke gitt norsk støtte til IPI etter 2018.

Riksrevisjonen har også igangsatt granskning av IPIs finansielle forhold.

Ser vi bort fra forholdene knyttet til IPI, er det lite substansielt i kritikken Steiro anfører. Hans henvisninger av «korrupte afrikanske statsledere» og til «hestehandler på tvers av partigrensene» som han mener gjennomsyrer norsk utenriksvesen, henger dermed i løse luften.

Les også: Henrettelse av iransk journalist vekker sterke reaksjoner verden over

Det stemmer at Norge er en aktiv part på den internasjonale arena. Vi har et svært kompetent diplomatkorps, og våre utviklingspolitiske embetsfolk og aktører har lyktes i å fremme viktige spørsmål, som utdannelse av jenter, fredsmekling, utbygging av fornybar energi og antikorrupsjon, for å nevne noe.

Lederrolle

Norge påtar seg en lederrolle i vaksinasjon for bekjempelse av covid-19 globalt, noe som vil være avgjørende for å stanse pandemien.

Det pågår forløpende evaluering av norsk utviklingspolitisk engasjement. Regjeringen har gjort det mulig for skattebetalerne å følge hvor økonomiske satsinger går, med Norads nylig lanserte resultatportal. Det er viktig å føre fortløpende kontroll med et budsjett på godt over 30 milliarder kroner.

Steiro avslutter med kritikk av Norges kommende inntreden i FNs Sikkerhetsråd fra januar 2021, ved å antyde at Norge har bundet seg til ulike løfter for å sikre stemmer nok for å få plassen. Det er en forvrengning av prosessen. Det er en del av ordinær diplomatisk virksomhet å sondere holdningene andre land har. Det er slik man oppnår gjensidig forståelse for ulike spørsmål. Det er altså ikke det samme som å inngå folkerettslige forpliktelser. Med erfaring fra utenrikstjenesten burde ikke det være ukjent for Steiro.

Sikkerhetsrådet

Sannheten er at det er svært positivt at Norge trer inn i Sikkerhetsrådet. Dette vil gi oss anledning til å fremme norske synspunkter og verdier, og det vil gi oss anledning til å utdype vårt forhold til flere av de faste medlemmene, slik som USA, Storbritannia og Frankrike, på et tidspunkt hvor nettopp disse relasjonene vil være avgjørende for den kommende politiske utviklingen globalt.

Les også: - Kinesisk spion hadde sex med minst to amerikanske politikere

Norges opptreden i verden skal fremstå med stor grad av åpenhet med gode resultater både på det utenrikspolitiske og utviklingspolitiske området.

Jeg ønsker velkommen Steiros ønske om et kontinuerlig ettersyn med norsk engasjement i utlandet, men det må bestå av mer enn generaliserende sveip.

Les Øystein Steiro Sr.' sitt tilsvar til denne artikkelen her: Konkrete spørsmål vedrørende Rød-Larsen saken