– Vi skal rense gatene, arbeidsplassene våre, skolene våre, idrettsplassene våre – hele Norge skal være med i dugnaden sånn at vi blir kvitt rasismen. Det er unorsk. Det hører ikke hjemme her. Vi skal feie den vekk. Jeg vil invitere alle med på dugnaden når vi legger fram handlingsplanen, sier kulturminister Abid Raja (V) til Klassekampen.

I høst vil regjeringen legge fram en handlingsplan mot rasisme. Han sier at politikere må gå foran når landets innbyggere skal utdannes og dannes for å bli kvitt rasismen.

Les også: Abid Raja: – Det er unorsk å hate andre

– Politiske ledere må gå foran og bane vei. Vi må si hva som er god retorikk og dårlig retorikk, og vi må si hva slags ord som er uakseptable.

Han sier at ord som «snikislamisering» må bort, og at politikere må bli flinkere til å si at muslimer flest vil være integrerte i Norge, være lojale, patriotiske og følge norsk lov.

Raja sier også at Venstre aldri ville gitt økonomisk støtte til en organisasjon som HRS (Human Rights Service), fordi dette er med på å legitimere muslimhat.

Organisasjonen, med Hege Storhaug i spissen, er kjent for å være kritiske til islam. I skrivende stund fronter nettsiden en kommentar fra Storhaug der hun beskylder Raja for å nekte å svare på om flerkoneri inngås i norske moskeer.

Les også: Spektakulære selvmål fra antirasistene

Raja kom med uttalelsene under et besøk i Al Noor-moskeen i Bærum, som ble utsatt for terroraksjon 10. august 2019. Der berømmet han moskeen for hvordan de har møtt hatet med åpenhet og kjærlighet.

– Det er ikke alltid muslimske ledere har framstått med positivt fortegn i mediene. Det må vi som kommer fra et muslimsk miljø, ta inn over oss. Det er lett når et sånt angrep rammer, at sinnet overtar. I det sinnet er det så mye rart som kunne kommet ut så fort, og som kunne ha ledet i gal retning, sa Raja og berømmet imamen i Al Noor-moskeen for å være samlende, åpen og kjærlighetsfull i sin retorikk.

- Det er imponerende, sa han.