Med 2,2 millioner kroner i lønn og andre ytelser – samt fri bolig – har den nye lederen for Europarådet til salt i grøten.

Særlig fordi Jagland er fritatt for skatt både i hjemlandet Norge og i arbeidslandet Frankrike.

Men Jagland er ikke den eneste tidligere Arbeiderparti-lederen som har fått en gylden skattestatus: Gro Harlem Brundtland var generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO) fra 1998 til 2003. I denne perioden mottok hun en lønn på 1,4 millioner kroner i året – skattefritt.

Gro Harlem Brundtland valgte for øvrig etterpå å ta skatteutflytting til Frankrike der hun i periode ble nullskattyter for sin sjenerøse pensjon fra den norske staten, ifølge VG.

Les mer om den smarte skatteløsningen:WHO-jobb ga fire års skattefritak

Både Gro Harlem Brundtland og Thorbjørn Jagland følger reglene, men det skapes lett et inntrykk av at «vi som bygger landet» også blir «vi som flykter landet».

I begges tilfelle er det en meget spesiell avtale som internasjonale toppolitikere har vedtatt for hverandre, nemlig at man kan reise ut til toppjobber uten å betale skatt noe sted.

Dersom Jagland fortsetter i Europarådet i fire år, kan han også bruke smutthullet Gro brukte – og bli nullskattyter på den franske middelhavskysten.

Finansminister Sigbjørn Johnsen varsler nå en gjennomgåelse av dette regelverket, og det er på høy tid. Problemstillingen er ikke ny, og både Gro Harlem Brundtland og Thorbjørn Jagland har helt andre og mer gunstige skatteregler enn andre nordmenn som flytter til utlandet for å ta toppjobber.

Hovedprinsippet er at du mottar lønn i det landet du jobber og betaler skatt og mottar sosiale ytelser der. Mange velger i tillegg å opprettholde medlemskapet i folketrygden, slik at de opparbeider seg pensjonspoeng under det midlertidige utlandsoppholdet.

Gro valgte som kjent å være nullskattyter i Nice mens hun ble operert på norsk sykehus, mens Jagland altså velger å betale en privat sykeforsikring mens han bor i Frankrike og utenfor den norske skattefutens klør.

Både Jagland og Brundtland har som norske politikere stått for en linje med relativt høyt skattetrykk for ledere for å finansiere den norske velferdsstaten.

Da er det i det minste uheldig for deres renommé at de fremstilles som nullskattytere og skatteflyktninger.

En av arbeiderbevegelsens mest kjente sanger er Arne Paasche Aasens Vi er de tusener som bygger landet.

Det er langt mindre ærerikt å stå blant de tusener som flykter landet.