Årsaken er enkel. Strande har ikke lagt av penger mens han studerte. Han får derfor ikke lån.

- Da jeg begynte i fast jobb fylte jeg opp BSU-kontoen, men det er snakk om 20 000 kroner. Dersom kravet til egenkapital øker vil jeg trenge 300 000 kroner for å kjøpe en leilighet til 2 millioner. Det er umulig for meg, sier 29-åringen oppgitt.

- Fjern kravet
Strande mener det er feil at Finanstilsynet skal pålegge bankene et kriterium om 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig.

- Dette bør bankene styre selv. Det er mange som studerer lenge og ikke har anledning til å spare i denne perioden. Denne gruppen vil imidlertid oppleve en stor inntektsøkning som ikke reflekterer tidligere sparing når de kommer i fast arbeid. Det bør derfor ikke være et krav om egenkapital, dersom man har god betalingsevne. Slik situasjonen er nå så straffes mange for å ha studert lenge, mener han.

Strande mener høyere egenkapital vil skape nok et klasseskille mellom de som får økonomisk hjelp og de som må stå på egne bein.

- Alle jeg kjenner som eier leilighet har fått hjelp hjemmefra. Dersom det blir slik at alle må stille med 15 prosent egenkapital, tror jeg det blir en kunstig stimuli i markedet, som gjør at det blir enda viktigere å få midler utenifra for å få kjøpt seg noe, sier han.

Øk BSU
Informasjonssjef i DnB NOR, Aud-Helen Rasmussen, mener det er viktig at boligkjøpere har noe egenkapital. Hun forstår likevel situasjonen til Robert Strande.

- Man bør ha noe egenkapital, men hvor høyt dette beløpet skal være blir opp til bransjen og Finanstilsynet å diskutere. Likevel ser vi at det er krevende å skaffe denne egenkapitalen. Halvparten får hjelp, men resten som ikke gjør det møter store økonomiske utfordringer, sier hun.

Rasmussen mener myndighetene må gjøre BSU-ordningen mer fleksibel.

- BSU-ordningen har ikke fulgt med i timen. Det årlige sparebeløpet må økes til 50 000 kroner i året samtidig som det totale sparebeløpet bør økes til 300 000 kroner. BSU-ordningen ble sist forandret i 2009, mens kravet om 10 prosent egenkapital kom i 2010, sier hun.

Mer fleksibelt
Robert Strande er enig i at sparebeløpet på BSU må økes, men mener det bør være mulig å sette inn mer penger på BSU-kontoen desto eldre man blir.

- Mange starter BSU-sparing etter de er ferdig med å studere. Dersom du ikke starter å spare før du er i midten av 20-årene bør det likevel være mulig å fylle opp BSU-kontoen, sier han.

I tillegg mener han det må bygges flere leiligheter for førstegangskjøpere.

- Dersom man skal få ned prisen på små leiligheter må det bygges flere av dem. Det hjelper lite å bygge 15 000 leiligheter til 3.5 millioner på Fornebu, sier han.