NAV Hordaland melder om krevende forhold ved sine kontorer.

- Vi er ikke rustet til å tåle økt arbeidsledighet, sier direktør i NAV Hordaland, Truls Nordahl, til Nettavisen.

Les også: Halvt års ventetid for barnebidrag

Les også: Nav får beholde ekstramannskap

NAV Hordaland har per i dag 800 ansatte ved sine kontorer. Totalt ble det behandlet nærmere 378.000 vedtak i Hordaland i fjor, ifølge kommunikasjonsdirektør Ingrid Hope. Trøkket er ventet å bli merkbart høyere i år, og kontorene startet året med seks til åtte ukers ventetid på dagpenger.

- Situasjonen er veldig krevende, og vi har vært nødt til å sette i gang flere tiltak for å sørge for fortgang, spesielt på området dagpenger. Her er saksbehandlingen normalisert, og vi tror vi skal klare å holde den, sier Nordahl.

Har du opplevd problemer med NAV i Hordaland eller ellers i landet? Tips oss her

- Ond sirkel
Men prioriteringen går på bekostning av andre områder, innrømmer han.

- Vi har redusert enormt på alt opplærings- og møtevirksomhet vi hadde planlagt de neste tre månedene, og gjennomfører fortløpende dugnadspregede aksjoner på noen områder. Dette for å få flere hender til saksbehandlingen. Prioriteringen gjør likevel at andre viktige tilbud frafaller, blant annet tilbud som skal få arbeidsledige tilbake i arbeidslivet, forklarer Nordahl.

- Det er trist at andre tiltak må lide. Det viktigste er å få folk ut i arbeidslivet igjen, og slik som dette kan vi ikke ha det, legger han til.

Direktøren understreker at hardt arbeid fra medarbeidernes side har fått situasjonen under kontroll, foreløpig. Men han er skeptisk på fremtiden.

- Dersom ledigheten nå eksploderer har vi ett nytt problem. Vi har allerede strekt strikken maksimalt, og er etter min mening ikke rustet til å tåle økt ledighet, sier Nordahl.

- Vi kan alltid bli bedre og flinkere på noen områder, og vi kan fjerne på kurs og jobbe annerledes, men situasjonen nå er så krevende at vi klart har behov for ressurser.

LES OGSÅ: Nav får beholde ekstramannskap

- I dialog
NAV Hordaland er i for øyeblikket i løpende dialog med Arbeids- og handelsdepartementet, men arbeidet er fremdeles i en tidlig fase.

- Vi har meldt fra at vi har behov for mer ressurser, og vi jobber mot at ministeren og regjeringen skal få en oversikt over våre behov, sier Nordahl.

Mot slutten av mars
Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen har varslet at han vil legge fram en Stortingsproposisjon for Stortinget senest 20. mars.

– Her vil vi gi en bred gjennomgang av etaten og foreslå nye tiltak. Ett av tiltakene er at Arbeids- og velferdsetaten får beholde midlertidige stillinger, melder statsråden på departementets egne sider.

Utsetter NAV-reform
Statsminister Jens Stoltenberg kunngjorde søndag at deler av NAV-reformen utsettes.

Målet med utsettelsen er å frigjøre saksbehandlere som kan jobbe med dagpengesøknader.

Reformen var planlagt innført 1. oktober i år.