Av Gjertrud Røyland, meteorolog ved Meteorologisk institutt i Tromsø fra 1997 til 2007. Nå ved Kartverket i Stavanger.

Det jeg skriver i mitt innlegg har støtte hos lederen for Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), Petteri Taalas.

Jeg er enig med Taalas som blant annet sier at han «ønsker en mer mangfoldig presentasjon av alle sider i klimadebatten».

Roar Skålin: Været er kaotisk, men klimaet er forutsigbart

Vi trenger større åpenhet i klimadebatten der seriøse vitenskapsfolk og fagmiljøer som har blitt forsøkt dysset ned, blir lyttet til og tatt på alvor. Usikkerheter i klimamodellene har blitt underkommunisert.

Jeg har fått overveldende positiv respons på mitt innlegg, både fra fagmiljøer og vanlige folk. Mange uttrykker takknemlighet for at en fagperson tør å stå frem, og de setter pris på saklig informasjon.

Kommentarene etter meteorologidirektørens tilsvar viser at hans forklaringer var lite oppklarende. Det høres ut som han mener at «vær er vanskelig, klima er enkelt», men slik er det jo ikke.

Les også: Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen

FNs klimapanel IPCC innrømmer selv at man ikke kan modellere fremtidig klima på en tilfredsstillende måte:

«In climate research and modelling, we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible». (IPCC, 2001, side 774).

Vi bør fokusere på å løse ekte problemer og behov fremfor å sløse bort svimlende summer på klimatiltak vi ikke kan måle effekten av.