Gå til sidens hovedinnhold

- Vi velger en partner som er lik oss selv

De er født i Norge, har innvandrerforeldre - og velger ektefeller med innvandrerbakgrunn.

Åtte av ti norskfødte med innvandrerforeldre som i perioden 1990-2012 giftet seg for første gang, valgte en partner som også hadde innvandrerbakgrunn. De som gifter seg med en person med samme innvandrerbakgrunn som de selv, er også tidligere ute enn dem som velger partner med en annen bakgrunn. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

- Finner partner lik oss selv
Funnene bekrefter noe som er en trend når det gjelder valg av ektefelle generelt, mener sosiolog og seniorforsker Kenneth Aarskaug Wiik ved SSB.

- Flere nyere norske studier viser at vi gjerne finner oss en partner som er lik oss selv, for eksempel med noenlunde samme sosiale bakgrunn, utdanning eller yrke. Dette gjelder også innvandrere, sier Wiik til Nettavisen.

Gifter seg tidligere
Blant dem som ikke hadde innvandrerbakgrunn, hadde ni av ti en ektefelle uten innvandrerbakgrunn. De som gifter seg med en person med samme innvandrerbakgrunn som de selv har, er tidligere ute enn dem som velger en partner med annen bakgrunn. Dette gjelder hele befolkningen, men er særlig tydelig for kvinner med innvandrerbakgrunn. Det viser SSB-studien som er publisert i siste nummer av tidsskriftet Samfunnsspeilet.

Mens vi vet en del om innvandrere som gifter seg, vet vi ifølge Wiik langt mindre om valg av partner blant personer som er født i Norge av utenlandskfødte foreldre. Ved inngangen til 2013 utgjorde denne befolkningsgruppen om lag 117.000 personer.

En undersøkelse fra 2012 viste at i underkant av 6000 norskfødte med innvandrerforeldre, eller rundt 30 prosent av dem over 18 år, hadde etablert seg i et første samliv. Av disse hadde 64 prosent giftet seg direkte, mens 36 prosent valgte samboerskap. Den samme undersøkelsen viste også at norskfødte med innvandrerforeldre jevnt over var noe yngre enn personer uten innvandrerbakgrunn da de giftet seg første gang.

Ville sammenligne
Spørsmålet forskerne ville ha svar på nå var om kvinner og menn som er født i Norge med innvandrerforeldre, og som gifter seg i en ung alder, oftere har en partner som selv tilhører innvandrerbefolkningen (enten innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre) enn dem som utsetter første ekteskap.

Flertallet velger innvandrerbakgrunn
Studien viste at blant dem som hadde giftet seg, hadde de aller fleste norskfødte med innvandrerforeldre valgt en ektefelle med innvandrerbakgrunn, skriver SSB på sine nettsider. Andelen var 81 prosent. De resterende 19 prosent hadde giftet seg med en kvinne eller mann som ikke hadde innvandrerbakgrunn.

En noe høyere andel norskfødte menn med innvandrerforeldre (25 prosent) hadde en ektefelle uten innvandrerbakgrunn enn hva tilfellet var for kvinner i samme befolkningsgruppe (16 prosent).

Blant dem uten innvandrerbakgrunn hadde kun åtte av 100 en ektefelle med innvandrerbakgrunn, mens de resterende 92 prosent hadde giftet seg med en mann eller kvinne født i Norge av minst en norskfødt forelder.

Det er med andre ord langt vanligere blant dem med innvandrerbakgrunn enn blant dem uten å gifte seg på tvers av de befolkningsgruppene vi ser på, konkluderer SSB-forskeren.

HTML EMBED

Forskjell fra land til land
Det er stor variasjon etter bakgrunnsregion i andelene som har giftet seg med en partner uten innvandrerbakgrunn. Dette gjelder rundt åtte av ti norskfødte med foreldre født i Norden (86 prosent), Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania (83 prosent) samt EU-land i Øst-Europa (73 prosent). Se diagrammet over. Den tilsvarende andelen blant norskfødte kvinner og menn med innvandrerforeldre fra land i Asia var én av fem (9 prosent). Rundt én av fire av norskfødte kvinner og menn med foreldre fra Øst-Europa utenom EU hadde giftet seg med en person uten innvandrerbakgrunn, mot rundt en av seks (17 prosent) med bakgrunn fra Afrika og seks av ti med foreldre født i Sør- og Mellom-Amerika, ifølge SSB.

(Denne artikkelen bygger på «Tidlig ekteskap - lik bakgrunn», publisert i Samfunnsspeilet nummer 5/2013)

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken