Det til tross for en rekke spennende oppdagelser den siste tiden.

En anerkjent astronom mener det er tvilsomt at menneskeheten vil noensinne klare å finne intelligent liv på andre planeter. Det skyldes blant annet de enorme avstandene.

For to uker siden oppdaget NASA en sfære som er 1,4 ganger større i diameter enn vår egen planet. Den ligger 560 lysår fra jorden, og det ble tent et lite håp om at planeten kunne være beboelig.

- Forblir alene i universet
Men etter hvert innså NASA at dette var en umulighet, ettersom overflatetemperaturen lå på 13.000 celsiusgrader. Intet liv kan overleve under slike fiendtlige forhold, ble det slått fast.

Det er så langt oppdaget 500 planeter som går i bane rundt andre stjerner, men de fleste har ekstreme forhold, med enten for varme eller for kalde temperaturer.

- Den nye informasjonen vi får betyr i realiteten at vi kan forbli alene i universet. Det er svært få solsystemer og planeter som ligner vår egen, sier astrofysiker ved Harvard University, Howard Smith, til The Sunday Times.

- Utenomjordiske verdener i Melkeveien
Det er per dags dato ansatt 150 forskere ved SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), som er en organisasjon som søker etter liv på andre planeter.

Arbeidet til SETI er basert på en formel utarbeidet av den kjente amerikanske astronomen Frank Drake. Ifølge Drakes beregninger kunne det være så mange som ti avanserte utenomjordiske verdener i Melkeveien, skriver avisen.

Men neste måned skal Smith presentere en forskningsartikkel til American Association for the Advancement of Science. I artikkelen hevder Smith at påstanden til Drake er svært optimistisk.

Et nylig planetfunn skal underbygge påstanden til Smith. Forskere ved Universitetet i Genève fant nylig en stjerne som hadde fem planeter i bane. Én av planetene har omtrent samme størrelse som jorden.

Ubeboelig planet
Men planetens avstand til stjernen er mindre enn 3,2 millioner kilometer. Så den er svært varm, og ett «år» på planeten går unna i løpet av 1,2 dager på jorden.

Men ikke alle forskere er av denne negative oppfatningen.

- Jeg mener det faktisk er svært mange jordlignende planeter, sier professor ved Harvard, Dimitar Sasselov.