Gå til sidens hovedinnhold

- Vi vil øke kontantstøtten

Slik vil KrF gjøre Norge til et bedre land.

Kristelig Folkeparti har et grunnleggende annerledes syn på hva som egentlig er problemet med dagens norske samfunn.

I Nettavisens serie om hvilke saker de politiske partiene umiddelbart vil ta tak i, er KrF krystallklare i at hvis de kommer til makten så vil fokus være på flere ting enn bare håndfaste saker.

Les også: Slik vil Siv forandre Norge
Les også: Slik vil Erna forandre Norge
Les også: Slik vil Rødt farge Norge rødt
Les også: Slik vil Jens forandre Norge

En klar retning
– En regjering som KrF setter sitt preg på vil fra første dag ha en klar retning. Det vil man merke både i konkret politikk, men også i lederskapet og tegningen av retningen for samfunnet. Vi vil stille de grunnleggende spørsmålene om hvorfor vi ikke har det bedre når vi har det så godt i dette landet, forteller KrF-leder Dagfinn Høybråten til Nettavisen.

KrF ønsker å fremme en debatt som handler om mer enn bruk av skattepenger og håndtering av kriser.

– Det må utvikles en debatt om livskvalitet og gode målestokker for hvordan vi egentlig har det, slik at ikke alt dreier seg om det som kan måles i penger, påpeker Høybråten.

Men utover ønsket å sette en annen dagsorden i debatten, har partiet også de konkrete sakene klare.

Konkrete saker
Her er Kristelig Folkepartis 11 konkrete saker som de umiddelbart vil ta tak i hvis de kommer i regjering etter valget.

 • Verdighetsgarantien for eldre gjennomføres med nødvendige lovendringer og tilstrekkelige rammer til kommunene.
 • Opptrappingen av kontantstøtten må starte umiddelbart. Vi vil øke til 5000 kroner for ettåringene og 4000 for toåringene. Allerede i statsbudsjettet for 2010 vil vi starte på dette.
 • NAV-reformen må opp og gå, og systemet forbedres og styrkes med fokus på brukeren, slik at flere kommer raskere i arbeid.

I dagens system får foreldre 3303 kroner i måneden hvis ikke barnet benytter barnehage, og er uavhengig av hvor gammelt barnet er.

 • Fleksible tiltaksmidler for barn og unge i alle kommuner innføres som en prøveordning med øremerkede midler, slik at barn fra betalingssvake hjem også kan få delta i fritidsaktiviteter.
 • Skolen styrkes med flere lærere og bedre kvalitet, ikke flere timer.
 • Bistanden til de fattigste i verden øker allerede i første statsbudsjett, og et arbeid igangsettes for å konsentrere norsk bistand om færre land, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb der vi setter inn kreftene.

Norge benytter i dag én prosent av brutto nasjonalprodukt til bistand.

 • Oljevernberedskapen styrkes langs hele kysten styrkes, systematisk opptrapping startes.
 • Fritak for arveavgift for familieeide bedrifter som drives videre gjennomføres etter KrFs modell.

I dag må familiene skatte 6 prosent av det som arves mellom 470.000 og 800.000, mens de på alt over 800.000 må skatte 10 prosent.

 • Finansieringssystemet for bygging av veier og jernbane endres, slik at man får bygget og utbedret hele strekninger av gangen og unngår "klattvise prosjekter".
 • Momsfritak for frivillige organisasjoner innføres.
 • Nytt løft for psykisk helse. Psykiatrisatsingen må videreføres med øremerkede midler.

Kommentarer til denne saken