Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil ta vare på Voldeløkken gård

Familien Christoffersen vil bygge boliger på Voldeløkkens gårds nedre tomt, for å finansiere drift og ivaretakelse av denne.

$PHOTOHEADER_ON$ST. HANSHAUGEN: $PHOTOHEADER_OFF$Reguleringsplanen er for tiden ute på høring, og hensikten er å omregulere deler av området til byggeområde.

Dette er en gammel løkkegård fra 1850-tallet, sier Stig B. Christoffersen. Han forteller at gården på den såkalte Voldeløkken, også kjent som Nicolailøkken, ble påbegynt allerede i 1836. Gården pryder øyet for parkluftere på St. Hanshaugens bakside, og familien har allerede bodd syv år i det gamle gule våningshuset. Fasaden er pyntet lik en sveitservilla, men den arkitektoniske stilen har gjentatte ganger blitt forandret, forteller Christoffersen. I tillegg til det gule stemningsfulle våningshuset ruver den flotte låven, bak salmakerverkstedet. Familien har pusset opp bryggerhuset, og grua er også en viktig del av gården.


Galleri/kunstverksted

Drømmen til Christoffersen og samboer er å åpne et galleri i den gamle låven. Gården ble tidligere brukt til vognmanndrift og transportvirksomhet. Den kalde låven trenger total restaurering, innlegg av strøm, og brannsikring. Den må i tillegg isoleres og males. Familien kontaktet selv Byantikvaren en måned etter at de flyttet inn for å avklare gårdens status, og for å diskutere hvilke bygninger som bør være bevaringsverdige.

Vi har planer om å sette opp en låvebru slik det var før i tiden, sier Christoffersen. Kunstneren ser for seg et ordentlig kunstverksted og galleri i låven. Familien ønsker i denne forbindelse å få bygge 8 familieleiligheter på tomta, nedenfor låvens bakside i en skråning. Leilighetene skal være med på å finansiere restaurering av gården. Familien er opptatt av å ivareta de historiske verdiene, som gården oser av.

Samboeren kunne tenke seg å få et eget grafisk designerverksted på gården, sier Christoffersen. De har mange fremtidige planer og prosjekter for gården. Stig vil promotere samtidskunsten i et gammelt miljø. Både plan- og bygningsetaten og Byantikvaren har samme forutsetninger for å bevare gården, og setter seg ikke imot at eieren vil bygge leiligheter nede i skråningen.


Byvandring

Den tidligere eieren av gården, Hans Cristiansen, drev vognmannsdrift på siste halvdel av forrige århundreskifte. I senere tid har ansatte fra slottet bodd her. Til tider kommer folk på byvandring til gården, men Christoffersen forteller likevel at gården ikke er en av de mest kjente. Låven er bygget i ganske beskjeden stil, sammenlignet med tidligere byggestiler, forteller han. Planene er å restaurere låven først, få opp en låvebro, flytte salmakerverkstedet og erstatte dagens garasjeskur med dette.

Vi vil ta vare på gården, og vi har ingen rene profittanker, forsikrer Stig. Han forteller at det vil være umulig for familien å skaffe kapital til et omfattende restaureringsarbeide, hvis de ikke får bygge bolig. Christoffersen har liten tro på at kommunen vil gi nevneverdig støtte til restaureringsarbeide, og han håper på positive tilbakemeldinger fra naboer og andre. De åtte familieleilighetene vil skli lett inn i det naturlige bomiljøet mener Christoffersen.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag