Gå til sidens hovedinnhold

– Vi vurderer også utbygging

Siste ord om Teknisk Museums framtid er definitivt ikke sagt.

KJELSÅS: Lederen for styret i museumsstiftelsen ved Teknisk Museum, Olav Soleng, forteller at stiftelsen ikke bare vurderer flytting, men også muligheten for å bygge ut lokalene på Kjelsås.

– Vi har vedtatt å utrede et sentrumsalternativ. Men paralellt vurderer vi også muligheten for å bli på Kjelsås og bygge ut lokalene, forteller Soleng.

– Hvis vi ikke finner et sentrumsalternativ som fyller de kravene vi har satt for en eventuell flytting, så er det kanskje like bra å bli her på Kjelsås som et annet sted «i nærheten» av sentrum. Beliggenheten på Kjelsås er flott, i tillegg er den kollektive dekningen til og fra veldig bra, legger Soleng til.

Delt tomteeie

Styrelederen påpeker at tomten Teknisk Museum står på ikke bare eies av kommunen, men også av stiftelsen selv. De to eierne eier rundt en halvpart hver. Den kommunale tomtedelen leies av stiftelsen, en festeavtale på 80 år, og som trådte i kraft i 1983..

Nordre Aker Budstikke har også skrevet om SV Nordre Aker, som allerede nå ønsker debatt om mulig kulturtorg der Teknisk Museum ligger i dag, når Teknisk Museum flytter. Eller kanskje rettere hvis museumet flytter.

Det var i forbindelse med bystyrets lansering Munch-museum i Bjørvika og de nye planene for Tøyen, at flytting av Teknisk Museum til Tøyen kom opp som en del av 10-punktsplanen.

Et Teknisk Museum på Tøyen skal etter planen være en del av et vitenskapssenter i området.

Skeptiske til Tøyen

Men det er overhodet ikke sikkert at Teknisk Museum ender opp på der, da museet i media har uttrykt at Tøyen ikke er det stedet som står øverst på ønskelisten ved flytting.

Til Osloby.no har museet blant annet uttrykt at de er villig til å høre hva Oslo kommune har å si i saken, selv om de ikke har vært involvert i prosessen rundt Munch-kompromisset.

– Vi skal være konstruktive. Nå får vi prate om dette så får vi se hva som skjer, sa museumsdirketøren Hans Weinberger i forrige uke.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien