- Denne konflikten har vært en plage i to år. Det begynte allerede før jeg flyttet inn, mens jeg pusset opp, sier Vidar Antonsen til Nettavisen.

Han mener at dommen også kan få betydning for andre mennesker som har leiligheter med uønsket lukt.

Dette skal være første gang Obos saksøkte en andelseier med røyking som hovedbegrunnelse, skriver NRK som først omtalte saken.

- Folk i dag blir mer og mer flerkulturelle og lever på ulike måter. Det kan være sterk parfyme eller krydret mat som naboene ikke liker, sier Antonsen.

Fikk røyk i klær og leiligheter

Aksla borettslag i Ålesund saksøkte Vidar Antonsen fordi røykingen hans plaget de andre beboerne i huset.

Etter at han tok over leiligheten i 2017, begynte røyklukt å sive inn i felles tørkerom, boder og andre leiligheter. Naboene opplevde blant annet at de ikke lenger kunne bruke tørkerommene, fordi røykelukten satte seg i klærne.

Dette skapte stor konflikt mellom Antonsen og de andre naboene.

«Styret har mottatt klage på at din bruk av boligen. Klagene gjelder røyk og at røykingen utøves på en slik måte at det kommer ut i fellesområdene og medfører at disse ikke kan benyttes av de andre beboerne som forutsatt. I tillegg medfører røykingen at leiligheten over din er ubeboelig» skrev styret til Antonsen i mars 2018.

Flere klager fulgte, og i juni 2018 fikk Antonsen varsel om salgspålegg fra styret i borettslaget.

Konfliktråd: Snømåking ofte kilde til nabokrangel

Inngripen i privatlivet

Antonsen avviste kravet og pekte på at han ikke skal lastes for at Aksla borettslag ikke har tatt nødvendig vedlikehold på et bygg fra 1953. Antonsen mener det er et inngripen i hans privatliv å kreve at han ikke skal kunne røyke i hans eget hjem. Han påpekte at han hadde fulgt vedtektene, og ikke hadde røyket i fellesområder, og at han ikke kunne ta ansvar for at OBOS ikke hadde gjort nødvendige oppgraderingen på et hus fra 1953.

Dermed havnet saken i Ålesund tingrett. Nå har domstolen bestemt at Antonsen ikke kan kastes ut.

Fra 2017: Må betale 490.000 for å ha hogget ned naboens trær

Lov å røyke i egen bolig

Ålesund tingrett skriver at «dårlige naboforhold ikke i seg selv er mislighold» men at det må foreligge brudd på plikter som andelseier har overfor borettslaget, og misligholdet skal være vesentlig.

«Retten har lagt vekt på at Antonsen ikke utøver noen form for formålsstridig bruk av sin borett. Det er ikke sannsynliggjort at Antonsen røyker ut i fellesarealer, inn i luftekanaler eller lignende, og røyking inne i egen bolig ligger innenfor tillatt bruk» skriver tingretten.

Aksla borettslag, som er en del av Obos, måtte også betale 50.018 kroner av Vidar Antonsens sakskostnader.

Antonsen sier til Nettavisen tirsdag, at han nå vil bruke våren til å se om han skal bli boende i leiligheten, til tross for det forsurede naboforholdet.

Les også: Dynges ned av naboklager i Oslo

Obos sin prosessfullmektig ønsker ikke å kommentere saken, eller si om avgjørelsen blir anket til lagmannsretten.