Gå til sidens hovedinnhold

Videre vekst for videokonferanse

Nye markedstall viser at markedet for videokonferanseløsninger igjen viste sekvensiell vekst i andre kvartal. Terje Rogne og Tandbergs markedsandel var uendret i kvartalet

Det er analysebyrået Wainhouse Research som er ute med en analyse av videokonferansemarkedet i andre kvartal. Rapporten viser at markedet for videokonferanseløsninger har styrket seg kvartal til kvartal (sekvensielt) for andre tremåneders periode på rad.Veksten i andre kvartal i enheter var på 8,6 prosent til 22.081, mens veksten i dollar var på 7,5 prosent til 120,6 millioner dollar. Utviklingen i forhold til andre kvartal i fjor er imidlertid svak, og nedgangen i enheter på årsbasis er på 2,4 prosent og 12,9 prosent i dollar.Tallene fra Wainhouse viser altså at markedssituasjonen bedrer seg, men at prispresset fortsatt er til stede.Tandberg uendret

Wainhouse tar også for seg fordelingen mellom de største leverandørene. De to største, Polycom og Tandberg, er fullstendig dominerende i dette markedet.Polycom hadde en markedsandel i andre kvartal på 45 prosent målt i dollar. Dette var en vekst i kvartalet på 1 prosentpoeng fra siste kvartal. Målt i antallet solgte videokonferanseløsninger (enheter) hadde Polycom en markedsandel på 51 prosent.Tandberg hadde en markedsandel på 37 prosent målt i dollar i andre kvartal. Dette var uendret fra første kvartal. Målt i antallet solgte enheter var Tandbergs andel i andre kvartal på 21 prosent.Tandberg er forøvrig normalt sterkere i tredje kvartal, da leveransene til offentlig sektor i USA slår inn.Mest vekst i Asia

I rapporten kommer det frem at det var Asia-regionen som hadde størst vekst i salget av videokonferanseløsninger, mens USA fulgte på plassen bak.Rapporten fra Wainhouse har tidligere vært presentert til deler av markedet.

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene