BORGARTING LAGMANNSRETT, OSLO (Nettavisen): Klokken 12.00 ble retten i Borgarting lagmannsrett satt og domsavsigelsen for Viggo Kristiansen i Baneheia-saken (se faktaboks under) startet.

21 minutter senere ble det slått fast at Kristiansen frifinnes. Den formelle slutningen kom noe senere, men det er altså allerede konstatert frifinnelse. Men han fikk likevel en fengselsstraff for overgrep mot en annen jente enn de fra Baneheia-saken.

Kristiansen møtte selv i retten for å overvære domsavsigelsen og godtok hele dommen.

Se pressekonferanse med forsvarsteamet til Viggo Kristiansen her:

Les også: Viggo Kristiansen i rapport: – Jeg har ødelagt en annens liv på en stygg måte

– Manglende troverdighet for Jan Helge Andersen

Rundt klokken 11.40, kort tid før domsavsigelsen, ble Kristiansen, ifølge opplysninger til Nettavisen, smuglet inn i rettslokalene gjennom bakveien for å unngå pressen. Trond Kristiansen og Svein Kristiansen, henholdsvis Viggos bror og far, er også inne i rettslokalene og kom i likhet med Viggo inn bakveien.

Det er et enormt presseoppbud i og utenfor Borgarting lagmannsrett torsdag ettermiddag.

– Det føles greit, sa Svein Kristiansen kort til Nettavisen like etter domsavsigelsen.

Les også: Viggo Kristiansen kan kreve mer enn 30 millioner kroner i erstatning

Rettsmøtet gikk til å lese opp dommen til Kristiansen. Her redegjør de for synet til de statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei og forsvarerne Arvid Sjødin og Bjørn Andre Gulstad. Begge parter i saken la ned påstand om at Kristiansen skal frifinnes for Baneheia-drapene.

I redegjørelsen trekker de fram påtalemyndighetens syn om at Jan Helge Andersen har manglende troverdighet og at han har forklart seg uriktig på flere steder.

Det blir også lest opp at det ikke foreligger noen tekniske bevis mot Kristiansen. Det er foretatt DNA-prøver og -analyser før og etter saken til Kristiansen ble gjenåpnet i februar i fjor. Men det er ikke noen DNA-spor som kan stamme fra Kristiansen.

I retten ble det også lest opp fra Riksadvokatens redegjørelse som slår fast at Andersens forklaring lider på flere sentrale punkter på indre sammenheng og plausibilitet og at hans egen rolle bærer preg av ansvarsfraskrivelse.

«Hans rolle på åstedet er mer aktiv enn det som er forklart», ble det sitert under opplesningen.

Stort sikkerhetsoppbud

Allerede i 11-tiden, en time før retten settes, var politi til stede med styrket vakthold i lagmannsretten. Det er ikke kjent om det har kommet konkrete trusler mot Kristiansen, men politiet og sikkerhetsbetjenter fra domstolen har en tydelig tilstedeværelse.

Det var 19. mai 2000 at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring. Jan Helge Andersen, som snakket Kristiansen inn i saken, ble dømt til 19 års fengsel.

Selv om Kristiansen blankt frifinnes i Baneheia-saken ble det lagt ned påstand om fengselsstraff for gjentatte overgrep han begikk mot en annen jente som var 7–8 år på gjerningstidspunktet. Dette skal ha skjedd flere ganger i perioden mai 1994 til desember 1996.

Samtidig ble det utmålt straff for et forhold der han skremte en voksen kvinne ved flere anledninger i perioden mai 1998 til januar 1999.

Under domsavsigelsen kom det fram at Kristiansen dømmes til ti måneders fengsel for de to forholdene.

Kristiansen erkjente forholdene da saken gikk i Kristiansand byrett i april og mai 2001. Men forholdene ble dømt sammen med Baneheia-drapene og Kristiansen fikk altså en samlet straff på 21 års forvaring.

Under rettssaken tirsdag la aktor, statsadvokat Andreas Schei, ned påstand om ti måneders fengsel. Straffen anses uansett for lengst ferdig sonet ettersom han har sittet 21 år i fengsel på grunn av dommen for Baneheia-drapene.

Forsvarer Bjørn Andre Gulstad mente straffen skulle være på åtte måneders fengsel.

– Baneheia-saken er ikke over

Viggo Kristiansen har med seg far og to brødre når han torsdag frikjennes for Baneheia-drapene.

– Baneheia-saken er ikke over, men for vår del blir dette et slags punktum. Den viktigste beskjeden fikk vi da saken ble gjenopptatt i fjor, men dette er selvsagt også en spesiell dag, sier Svein Kristiansen, som er Viggo Kristiansens far, til Fædrelandsvennen torsdag formiddag.

Faren sier frikjennelsen er særlig viktig for Kristiansens mor.

– Denne frikjennelsen gir henne en oppreisning hun fortjener, sier han.

Viggo Kristiansens to brødre og far gikk sammen inn i retten like før klokken 12 torsdag.