Se video: Derfor gjenopptas Viggo Kristiansens sak:

Viggo Kristiansen får prøvd Baneheia-saken på nytt. Det har Gjenopptakelseskommisjonen besluttet.

Siv Hallgren, leder i Gjenopptakelseskommisjonen, sa torsdag dette om avgjørelsen:

- Vi har i dag avgjort at man gjenåpner Baneheia-saken. Det er dissens, der et flertall på tre mener vilkårene er til stede og et mindretall på to mener vilkårene ikke er til stede.

Hallgren selv sier hun tilhørte mindretallet i kommisjonen.

- Nå skal saken prøves på nytt for retten, så får vi se hvordan det ender, sier Hallgren.

- Det er særlig DNA-bevisene som er grunnlaget for vurderingen, uttaler Hallgren til TV 2.

Avgjørelsen ble tatt med tre mot to stemmer i Gjenopptakelseskommisjonen (les egen sak).

Les også Nettavisens gjennomgang av bevisene: Var Viggo her, da drapene skjedde?

I en pressemelding fra Sjødin og pressekontakt Terje Helland i støttegruppen for Viggo Kristeiansen heter det at Kristiansen og hans familie er lettet over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om å gjenåpne Baneheia-saken.

Her heter det videre at Kristiansen på telefon fra Ila sier han ser fram til en ny rettssak.

Bloggen og støttegruppen kom på plass rundt 2013, får Nettavisen opplyst fra pressekontakt Terje Helland.

- Kommisjonen har tatt en klok avgjørelse. Det er det som er fokus i dag, uttaler Sjødin ifølge pressemeldingen.

- Vi tar avgjørelsen til etterretning, og har i utgangspunktet tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte. Avgjørelsen i Gjenopptakelseskommisjonen endrer ikke på det faktum at Stine Sofie og Lena ble brutalt voldtatt og drept 19. mai 2000, sier Eva Kvelland, leder for marked og kommunikasjon i Stine Sofies Stiftelse.

Agder statsadvokatembete sier i en pressemelding at påtalemyndigheten tar kommisjonens avgjørelse til etterretning. Avgjørelsen fra kommisjonen innebærer ikke at Agder lagmannsretts dom av 25. februar 2002 er opphevet, men at Kristiansen nå har krav på fornyet ankebehandling.

Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand sammen med Jan Helge Andersen 19. mai 2000.

Andersen ble løslatt fra sin fengselsstraff på 19 år for fem år siden, mens Viggo Kristiansen fortsatt sitter på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.

Det er advokat Arvid Sjødin som på vegne av Kristiansen har forberedt saken inn for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.


Baneheia-saken

* Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. To dager senere ble de funnet.

* Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

* Andersen tilsto og har i dag sonet sin dom.

* Kristiansen har siden han fikk dommen, hevdet at han er uskyldig. Han har siden november 2017 ventet på at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal behandle hans femte søknad. Behandlingen startet mot slutten av 2019.

* Siden dommen har flere trukket fram svakheter ved bevisene som feller Viggo Kristiansen. Spesielt er funn og analysen av delvise DNA-spor og innslag fra Kristiansens mobiltelefon på en basestasjon som ikke hadde dekning på åstedet der drapene skjedde, blitt forklart som utelukkelsesbevis.