BORGARTING LAGMANNSRETT, OSLO (Nettavisen): Torsdag ble Viggo Kristiansen frikjent for Baneheia-drapene (se faktaboks under). Med det kunne han sette et endelig punktum rent strafferettslig.

Det var 19. mai 2000 at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring og sonet så godt som 21 år i fengsel før han ble løslatt 1. juni i fjor.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel i samme sak.

Ti års foreldelsesfrist

I Baneheia-saken ble Kristiansen og Andersen også dømt til å betale erstatning til de etterlatte foreldrene. Dette er separate sivile krav som i norsk rett tas inn i straffesaker for å unngå to behandlinger i retten.

Selv om Kristiansen er frikjent for straff i Baneheia-saken står fortsatt erstatningsdelen av dommen mot ham.

I Agder lagmannsrett ble han dømt til å betale til sammen 946.500 kroner i erstatning og oppreisning til de fire etterlatte foreldrene til Stine Sofie og Lena. I dommen fra Agder lagmannsrett fra 2002 slås det fast at det var to ukers betalingsfrist og at forsinkelsesrenten var på 12 prosent per år.

Les også: Viggo Kristiansen i rapport: – Jeg har ødelagt en annens liv på en stygg måte

Foreldelsesfristen på sivile krav er ti år. Etter dette er hovedregelen at kravet blir stående.

– Det som må skje er at han (Kristiansen, red.anm.) etter sivilprosessuelle regler må begjær gjenåpning av dommen Da møter han på samme problemet som fetteren til Birgitte Tengs som stanget i mange år. Fristen på ti år er for lengst gått ut, sier tidligere høyesterettsdommer Magnus Matningsdal til Nettavisen.

Han var i mange år en av de mest anerkjente juristene i landet.

Les også: Fremmede forlanger at foreldrene beklager til Viggo Kristiansen

Tror Kristiansen blir hørt

Fetteren til Birgitte Tengs ble først dømt for drapet i tingretten i 1997. Året etter ble han frikjent for fengselsstraff i lagmannsretten. Men han ble likevel dømt til å betale erstatning fordi beviskravet i sivile saker er mye lavere enn får å bli idømt fengselsstraff og retten anså det som sannsynlig at han kunne ha begått drapet.

4. november i år ble fetteren likevel endelig frikjent for erstatningsdelen av Agder lagmannsrett. Han er fullt ut og endelig frikjent for alt.

Les også: Foreldrene i Baneheia-saken fortviler: Får ikke vite når Stine Sofie ble drept

For Kristiansen sin del er han blankt frifunnet strafferettslig, men likevel gjelder de samme sivilprosessuelle reglene.

– Mye kan tale for at Kristiansen også blir hørt. Når han blir frifunnet er det med en sterk begrunnelse. Det er ikke engang rimelig tvil. Påtalemyndigheten har også utelukket ham helt fra handlingene i Baneheia. Slik jeg ser det er det ganske sannsynlig at Kristiansen juridisk sett kommer rundt denne tidsfristen, sier Matningsdal.

SE VIDEO: Her kommer Viggo Kristiansen hjem for første gang som fri mann etter 21 år i fengsel

Men han tar med ett forbehold.

– Neste problem er om de etterlatte som er tilkjent erstatningen aksepterer at erstatningsdelen av dommen oppheves. Det kan tenkes at det blir rettsstrid om dette.

I Tengs-saken aksepterte foreldrene at det sivile kravet ble droppet. Dermed var det ingen rettslig konflikt da fetteren ble frikjent for erstatningen.

Les også: Baneheia-advokat reagerer: Politiet møter med ni personer under rettssaken med Viggo Kristiansen

– Birgitte Tengs-dom svært viktig

Forsvarerne til Kristiansen sier de vil gå i gang med prosesser for å få opphevet de sivile kravene i Baneheia-saken.

– Det handler rett og slett om å få det vekk. Prosessen med å få gjenåpnet den sivilrettslige dommen begynner om kort tid. Det er etter samme mønster som straffesaken, bare at man går direkte til retten, sier Bjørn Andre Gulstad til Nettavisen.

I straffesaker er det Gjenopptakelseskommisjonen som beslutter om en sak skal gjenåpnes. For sivile saker er det ikke samme mulighet. Fetteren til Birgitte Tengs forsøkte flere ganger å gå til retten for å bli helt renvasket, men uten å lykkes før frifinnelsen 4. november i år.

– Problemet for fetteren til Birgitte Tengs var at det var stigmatiserende fordi han ikke ble kvitt den sivilrettslige dommen når det var klart at han var uskyldig, sier Gulstad.

– Dommen i Agder lagmannsrett gjør det mulig å gå litt omveier fordi det sivile kravet i utgangspunktet er foreldet. Dommen mot fetteren er derfor svært viktig.

Les også: Viggo Kristiansen slakter ny Baneheia-bok: – Ønsker absolutt ikke at denne boken utgis

Bistandsadvokat for de etterlatte foreldrene, Audun Beckstrøm og Håkon Brækhus, mener det er for tidlig å ta stilling til om erstatningskravet skal bortfalle.

– Først må advokatene til Kristiansen krevet at erstatningen fjernes. Det har de ikke gjort og det må gjøres som en selvstendig sak. Men vi mener uansett at den rettslige behandlingen av kravet må utsettes til etter at siktelsen mot Jan Helge Andersen er avklart, sier Beckstrøm til Nettavisen.

Les også: Jan Helge Andersen i avhør: NRK-journalist oppfordret til å ta kontakt med advokat for å gå etter forfatter og Viggo Kristiansens forsvarer

I sommer gjorde Nettavisen det kjent at politiet gjennom den nye Baneheia-etterforskningen utførte tre hemmelige ransakinger hos Andersen og at han er siktet for drap av Lena Sløgedal Paulsen. Dette drapet ble han frikjent for i den opprinnelige Baneheia-saken.

Etter at Kristiansen er frikjent i Baneheia-saken står drapet på Sløgedal Paulsen som uoppklart.

Les også: Politiet har funnet barneporno og voldtektsbilder etter ransaking hos Jan Helge Andersen

Har fått noe erstatning

Brækhus sier til Nettavisen at de etterlatte foreldrene har fått deler av erstatningssummene.

– De har fått noe av det utbetalt fra Kontoret for voldsoffererstatning. Etter gamle regler betalte de ut et visst beløp, resten måtte dekkes av gjerningspersonene.

Nettavisen får bekreftet at Kristiansen selv ikke har betalt noen av erstatningssummene han ble idømt i Baneheia-saken.

Les også: Arvid Sjødin reagerer på forklaring om NRK-journalist i Baneheia-avhør

Selv om Kristiansen ble frikjent i Baneheia-saken torsdag ble han likevel dømt til ti måneders fengsel for overgrep mot en jente som var under ti år. Forholdene ble begått flere ganger på midten av 1990-tallet, Kristiansen var selv under 18 år i perioden. I den opprinnelige saken ble han dømt til å betale erstatning på 100.000 kroner til jenta.

I fengselsstraffen på ti måneder er det også innbakt flere forhold for skremmende atferd mot en voksen kvinne på slutten av 1990-tallet.

Fengselsstraffen anses ferdig sonet ettersom han allerede har sonet 21 år i fengsel.

I samme sakskompleks som Baneheia-saken ble Kristiansen også dømt til å betale erstatning til en gutt politiet mente var utsatt for overgrep. Kristiansen ble frikjent for dette i lagmannsretten i 2002. Han ble likevel dømt til å betale 50.000 kroner i erstatning.

Forsvarer Gulstad opplyser til Nettavisen at han per nå ikke vet status på erstatningssakene mot de to andre barna som ikke er del av Baneheia-saken.