BORGARTING LAGMANNSRETT (Nettavisen): Statsadvokat Andreas Schei la ned påstand om at Viggo Kristiansen skal dømmes til ti måneders fengsel for overgrep han begikk mot en jente under 10 år på midten av 1990-tallet.

Dette er en annen jente enn de to drepte i Baneheia-saken.

Kristiansen erkjente i all hovedsak de forholdene i rettssaken mot ham i 2001. I tillegg skal han dømmes for skremmende atferd mot en ung kvinne på slutten av 1990-tallet kort tid etter han hadde fylt 18 år.

Les også: Fremmede forlanger at foreldrene beklager til Viggo Kristiansen

Forsvarer: Derfor skal han få strafferabatt

Selv om Kristiansen dømmes til fengselsstraff er denne å anse som sonet for lengst på grunn av dommen han fikk i Baneheia-saken.

Statsadvokaten la også ned påstand om at Kristiansen skal frifinnes for Baneheia-drapene (se faktaboks under) der han ble dømt til 21 års forvaring for overgrep og drap av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld.

Les også: Opplysninger til Nettavisen: Politiet gjennomførte tre ransakinger hos drapssiktede Jan Helge Andersen

Kristiansen møtte ikke selv under rettssaken tirsdag, men forsvarer Bjørn Andre Gulstad prosederte på at hans klient skulle dømmes mildere enn aktors påstand, til åtte måneders fengsel. Han leste også opp fra en rapport skrevet av psykologen Atle Austad som behandlet Kristiansen da han satt i fengsel.

«Jeg har ødelagt en annens liv på en stygg måte. Jeg håper hun får et bedre liv. Jeg har snakket med Atle om det, jeg var umoden, men ble fort voksen da jeg kom i fengsel», heter det i rapporten fra midten av 2000-tallet.

Les også: Baneheia-advokater vil bytte ut etterforskere i Baneheia-saken

Nettavisen får bekreftet Kristiansen fortsatt angrer på det han gjorde.

– Men det er på tide å gå videre, manet forsvarer Gulstad i retten.

Som argument for lavere straff enn påstanden på ti måneder trakk Gulstad fram flere elementer:

  • Viggos unge alder på gjerningstidspunktet.
  • At han i ettertid har angret.
  • At det går 22 år før han får endelig dom.
  • At han har fått strengere soningsvilkår i fengsel enn han ellers ville fått fordi han også ble dømt for Baneheia-drapene.
  • At overgrepene mot jenta han er dømt for er omtalt i media.

– Kristiansen har sonet i et langt strengere regime enn om han ikke hadde vært involvert i Baneheia-saken. Han ble stemplet som Norges verste forbryter. Han var langt på vei til en livstidsdom da han sonet for de forholdene han ble dømt for. Hvis det ikke hadde vært for den saken ville han sonet under et helt annet regime.

SE VIDEO: Her kommer Kristiansen hjem som fri mann for første gang på 21 år

– Psykisk ekstrabelastning

Forvaringsdom er en tidsubestemt fengselsstraff. Dersom en innsatt fortsatt anses å være en fare i samfunnet etter endt soning kan den overstige maksstraffen som var på 21 år for Kristiansens del. Påtalemyndigheten var i utgangspunktet innstilt på å forlenge fengselsoppholdet til Kristiansen med fire år.

DEBATTINNLEGG: Det krevde stort mot å hevde at Norges nest mest forhatte mann, Viggo Kristiansen, ble uskyldig dømt

Etter at saken hans ble gjenopptatt i februar i fjor ble han løslatt 1. juni etter å ha sittet nærmere 21 år i fengsel.

– Det har vært en faktisk og psykisk ekstrabelastning for ham. Det er en betydelig forskjell å sone på en vanlig fengselsstraff i motsetning til muligens å sone resten av livet. Det er en stor psykologisk forskjell.

– Da han faktisk sonet straffen han skulle sone for de forholdene han skal dømmes for var det en betydelig sterkere grad av redsel, avmakt og angst. Det er en rekke omstendigheter som vanskelig kan ses bort fra når vi skal utmåle straff i dette komplekse bildet.

Når det gjaldt Kristiansens alder prøvde Gulstad å så tvil om Kristiansen var fylt 15 år da han begikk overgrepene mot den aktuelle jenta. Dette er sentralt fordi den kriminelle lavalder i Norge er nettopp 15 år.

Les også: Ny Baneheia-bok: «Politiet i brev til Oslo tingrett: Jan Helge Andersen har drept Lena Sløgedal Paulsen»

Ble ikke hørt

Statsadvokat Schei rikket ikke en tomme.

– Jeg kan ikke se at alder skal være noe formildende. Om det er noen tvil om han gjorde noe før han fylte 15 kan jeg ikke se at det får noen betydning for det han gjorde etter han fylte 15 år.

– Jeg er ganske sikker på at veldig mange angrer i ettertid, så det har i utgangspunktet heller ikke noen betydning.

Når det gjelder at Kristiansen ikke fikk den endelige og riktige dommen før etter 22 år er reglene at tiden som faller utenfor det som skulle vært den riktige fengselsstraffen ikke teller. De strengere soningsforholdene mener Schei skal kompenseres når Kristiansen anlegger erstatningskrav mot staten.

Det er ventet at kravet kan bli i størrelsesordenen 30 millioner kroner.