Gå til sidens hovedinnhold

Viggo Kristiansen kan begjære seg løslatt fra fengselet

Viggo Kristiansen kan kreve seg løslatt fra fengsel mens påtalemyndigheten vurderer om Baneheia-saken skal opp for retten på nytt.

Påtalemyndigheten la ikke skjul på at den var sterkt imot at Viggo Kristiansen skulle få prøvd forvaringsdommen etter drapene i Baneheia på nytt. Da beslutningen fra Gjenopptakelseskommisjonen kom, sendte Agder statsadvokatembeter ut en pressemelding hvor de skrev at de ikke ville be om løslatelse for Kristiansen.

– Kristiansen er fremdeles under soning etter Agder lagmannsretts dom, og avgjørelsen til kommisjonen innebærer ikke at statsadvokaten per nå vil begjære ham løslatt, skriver embetet.

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen sier til NTB at det er opp til Viggo Kristiansen selv å begjære seg løslatt etter at kommisjonen la fram sin beslutning torsdag. Han sier videre det kan ta tid før en innstilling om påtalemyndighetens håndtering av saken kan oversendes Riksadvokaten.

Spørsmålet om forvaring

Viggo Kristiansen sitter som forvaringsdømt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han har snart sonet hele straffen på 21 år bak murene og har ikke vært prøveløslatt.

Hadde han fått avslag på begjæringen om gjenopptakelse, ville spørsmålet om fortsatt videre forvaring blitt et spørsmål for Asker og Bærum tingrett i løpet av det neste halvåret.

– Både forlengelsesspørsmålet og løslatelsesspørsmålet henger sammen med den videre behandlingen av den gjenåpnede saken, sier Holmen til NTB.

Advokat Arvid Sjødin, som representerer Viggo Kristiansen, sier det foreløpig ikke er lagt opp til noe snarlig krav om løslatelse.

– Stort ansvar

– Angående begjæring om løslatelse, så avventer vi påtalemaktens avgjørelse om det. Viggo Kristiansen skal også selv bli forelagt spørsmål om dette, noe han vil bli snarest, sier Sjødin til NTB.

Advokaten plasserer ansvaret hos påtalemyndigheten.

– Viggo Kristiansen har sonet over 20 år for noe han er feilaktig dømt for. Det pålegger påtalemakten et stort ansvar når de nå skal vurdere hva de skal foreslå, sier Sjødin videre.

Kan bli verre

Etter den svært grundige, men delte, konklusjonen om gjenopptakelse må påtalemyndigheten vurdere om den skal reise ny straffesak og full ny gjennomgang av bevisene i saken, eller om det bare skal legges ned påstand om frifinnelse fra aktoratets side.

Dersom saken skal fremmes for retten, vil det ikke skje for den samme lagmannsretten som i sin tid dømte Kristiansen, men en annen som utpekes av Høyesterett.

– Det blir umulig for meg å spekulere på når en sak kan komme opp. Når tiden går, er det en risiko for at det kan bli verre å opplyse en sak i retten, og her snakker vi om et tidsrom på over 20 år, sier Holmen til TV 2.