– Vi har sagt at vi ikke på eget initiativ vil løslate ham, men når det nå kommer en selvstendig begjæring, skal vi vurdere og ta stilling til den. Behandlingen vil bli prioritert, og vi har ambisjon om å treffe en avgjørelse i løpet av noen dager, sier førstestatsadvokat Erik Erland Holmen ved Agder statsadvokatembeter til NTB.

Viggo Kristiansen sendte i helga sin begjæring om løslatelse til statsadvokatembetet i Agder etter at han torsdag fikk medhold i Gjenopptakelseskommisjonen om at saken hans skal gjenopptas.

Les også: Viggo Kristiansen-observatør: - Utenkelig at han blir dømt på ny

Den nå 41 år gamle mannen ble dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kommisjonen har funnet flere svakheter ved bevisene mot Kristiansen, og flertallet mener det er en rimelig mulighet for at han ville blitt frifunnet hvis retten hadde fått forelagt seg de opplysningene som er lagt fram i forbindelse med gjenopptakelsesbegjæringen.

– Dommen bevist uriktig

Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld, men har så langt ikke villet begjære seg løslatt fordi han mener det ville bli sett på som en erkjennelse av skyld. Han har snart sonet i 21 år ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.

– Man kan ikke bruke en dom som er bevist uriktig, som grunnlag for tvangstiltak mot en innsatt. Derfor skal ikke Kristiansens begjæring om løslatelse behandles langs ordinære linjer for prøveløslatelse fra forvaring. Hvis statsadvokaten er enig, kan Kristiansen bli løslatt med en gang, sier Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NTB.

Les også: Varsler ny rettssak etter Baneheia-drapene

I begjæringen viser han til at kommisjonens flertall har vurdert tre hovedelementer – DNA-beviset, telefonbeviser og forklaringen til hans daværende kamerat, Jan Helge Andersen. Advokaten mener konklusjonen er at bevisene mot Kristiansen er svekket, mens telefonbeviset styrker hans sak betraktelig.

Andersen fastholder

Jan Helge Andersen, som ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap, holder fast ved forklaringen han ga retten, understreker advokat Svein Holden i en SMS til NTB. Advokaten ble ifølge VG nylig engasjert og skal bistå Andersen i den videre prosessen.

– Andersen fastholder at han har forklart seg korrekt om Kristiansens rolle i saken. Det vil han også gjøre under en ny rettslig behandling av saken, skriver Holden.

Kristiansen anmeldte i 2014 sin tidligere kamerat for falsk forklaring. Anmeldelsen ble henlagt.

– Andersen vil under en eventuell rettssak korrigere uriktige påstander om hendelsesforløpet i Baneheia som er lansert de senere år, sier Holden til VG. Han vil ikke konkretisere hva han sikter til.

Tre alternativer

Veien videre går for Kristiansens del i første omgang langs ett av tre spor – avhengig av hvordan førstestatsadvokat Holmen stiller seg til løslatelse:

* Påtalemyndigheten kan motsette seg begjæringen. Da vil Kristiansen måtte fremme den for en domstol og få rettens vurdering og beslutning. Dette vil i så fall være den samme lagmannsretten som skal behandle den gjenåpnede straffesaken.

Det er Høyesterett som skal oppnevne en ny lagmannsrett, og vil starte dette arbeidet så fort beslutningen om gjenopptakelse er oversendt fra kommisjonen. Etter det NTB forstår, vil Høyesterett gi spørsmålet ekspeditt behandling.

* Hvis derimot Holmen sier seg enig i løslatelsesbegjæringen, kan Kristiansen spasere ut av fengselet på dagen, slik også advokat Sjødin legger til grunn.

* En tredje mulighet, som nå er mest av det teoretiske slaget, er at Kristiansen på ordinært vis begjærer seg prøveløslatt. Da vil spørsmålet komme opp for en domstol og underlegges bevisførsel, blant annet knyttet til hans mentale tilstand, og om han fortsatt er for farlig til å slippes ut i samfunnet.