20. februar i år, så vidt over to måneder etter at Viggo Kristiansen ble endelig frikjent for overgrep og drap i Baneheia-saken, skrev han et brev til Borgarting lagmannsrett (se faktaboks om Baneheia-saken under).

Nettavisen kjenner til innholdet i brevet, her uttrykker Kristiansen stor skuffelse over at advokatene og støttespillerne har fått foreløpig avslag på kompensasjon for de mange timene de har lagt ned i prosessen med å få Kristiansen frikjent. Dette har TV 2 tidligere omtalt.

I brevet trekker Kristiansen fram Mikkel Tronsrud, Halvard Sivertsen, mangeårig advokat Arvid Sjødin, advokat Sigurd Klomsæt og DNA-ekspert Ragne Farmen i rosende ordelag for innsatsen de har lagt ned.

BAKGRUNN: Har krevd millionbeløp for å hjelpe Viggo Kristiansen

– Fortjener hver krone

To personer han ikke nevner, men som også har vært Kristiansens støttespillere i mange år, er Terje Helland og Eivind Pedersen.

Til lagmannsretten uttrykker Kristiansen også at dem han navngir «fortjener hver krone de har søkt om», får Nettavisen opplyst.

Han skriver også i brevet at de har lagt ned «en iherdig innsats» i Baneheia-saken og Kristiansen skriver også at de som har bidratt til å oppklare justismordet mot ham må få anerkjennelse og «lønnen de virkelig fortjener» for innsatsen.

Les også: Riksadvokaten vil gjenåpne saken mot Jan Helge Andersen

Etter det Nettavisen får opplyst nevner Kristiansen også konflikten som har vært innad i støttegruppen i brevet til lagmannsretten. Her trekker han fram at det har vært uenigheter om «hvem som har gjort hva».

«Jeg regner meg at retten har fått med seg gjennom media at det har vært uenigheter innad i støttegruppen», skriver han.

– Trist utvikling i en trist sak

Nettavisen har vært i kontakt med Terje Helland, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Eivind Pedersen er tydelig oppgitt over brevet Kristiansen sendte til lagmannsretten.

– Dette er en ytterligere trist utvikling i en trist sak. Hovedpersonen selv var innsatt i høyrisikofengsel i mesteparten av tiden da vi arbeidet for å få saken gjenopptatt. Kristiansens vurderingsevne av innsatsen fra personene som jobbet for å opplyse og bevise justismordet må ses i lys av dette, skriver Pedersen i en e-post til Nettavisen.

Les også: Viggo Kristiansen frikjent i Baneheia-saken – har fortsatt stort erstatningskrav mot seg

Selv om de to støttespillerne ikke får mye anerkjennelse av Kristiansen har de fått mye skryt for innsatsen i andre sammenhenger.

– Støtteapparatet rundt Viggo Kristiansen har vært helt unikt og imponerende. For hans del er jeg glad for at han har hatt et slikt støtteapparat, sa riksadvokat Jørn Maurud på spørsmål fra Nettavisen på en pressekonferanse i oktober i fjor.

Etter at Kristiansen var frikjent i desember i fjor holdt én av hans advokater, Bjørn André Gulstad, også en pressekonferanse der han sa følgende om Pedersen mangeårige innsats:

– Hadde ikke journalist Eivind Pedersen, som kjente saken gjennom to rettsrunder og hadde en unik forutsetning for å påpeke viktige omstendigheter i bevisbildet, i praksis de bevisene som har vært bærende i gjenopptakelsesprosessen, så hadde ikke Viggo Kristiansen vært en fri mann i dag.

«Har vært uvurderlig»

Helland fikk også ros for sitt arbeid gjennom mange år:

– Mye av arbeidet Sjødin gjorde bygget på arbeidet Terje Helland bidro med gjennom mange år, særlig knyttet til media. Terje Helland har vært en solid støtte til og bidrag til Sjødin om saken i alle disse årene, også da belastningen var betydelig å være med og bidra.

Les også: Ny Baneheia-bok: Politiet i brev til Oslo tingrett: «Jan Helge Andersen har drept Lena Sløgedal Paulsen»

Under pressekonferansen fremhevet Gulstad også advokatene Sjødin og Klomsæt og støttespillerne Tronsrud og Sivertsen.

Både Pedersen og Helland får også mye ros av advokat Sjødin i to separate brev med merknader som han har sendt til lagmannsretten i prosessen med å dokumentere arbeidet støttespillerne har gjort for Kristiansen.

«Terje Helland er den som har vært nest lengst i gruppen og har brukt sin kompetanse og en enorm tidsbruk. Hans betydning for støttegruppen og meg som advokat har vært av uvurderlig.

I tillegg har Helland brukt en betydelig mengde tid på å lese seg opp på saken for å bli en god sparringpartner for undertegnede samt også komme med verdifulle innspill etter hvert som arbeidet med saken skred fram.»

I Sjødins brev om Pedersen fremheves det at Pedersen var den eneste journalisten som fulgte rettssakene i 2001 og 2002 som mente anklagene mot Kristiansen var feil. Dette er også offentlig kjent tidligere.

Les også: Jan Helge Andersen i avhør: NRK-journalist oppfordret til å ta kontakt med advokat for å gå etter forfatter og Viggo Kristiansens forsvarer

«Pedersens bidrag meget viktig»

Sjødin trekker også fram at Pedersen ble en viktig støttespiller i 2012.

«Eivind Pedersen ble da en mentor, en person alle i gruppen kunne kontakte, når det gjaldt faktiske forhold som lå tilbake i tid. Videre (...) kunne han svare på faktiske spørsmål som gjaldt saken og var til stede for dem som hadde behov for å vite mer.

Han skal absolutt ha en meget stor ære for at saken ble gjenåpnet. Uten ham ville det vært vanskelig. Hvis man skal klare å gjenåpne en slik sak, er det av uvurderlig betydning å ha med seg en person som hadde fulgt saken i to rettsinstanser og som kjente alle detaljene.»

SE VIDEO: Ny traumatisk opplevelse for foreldrene: – Blir tungt og vanskelig

Høsten 2022 ga Pedersen ut boken «I skyggen av Viggo – halv livet bak gitteret». I forordet roser Sjødin forfatteren og skriver blant annet:

«Uten Eivind Pedersen hadde jeg aldri blitt med i denne saken. Da vi fikk innblikk i saksdokumentene var Eivind Pedersens bidrag meget viktig (...)».

I boken får også Helland viet eget kapittel om sin innsats og kompetanse med å håndtere media da de sviktet som mest. I boken får Helland også ros for å ha opprettet en egen blogg for Viggo Kristiansen for å få ut informasjon siden ingen av mediene ville omtale saken. Bloggen ble lansert i 2014.

Nettavisen har vært i kontakt med Viggo Kristiansen. Han ønsker ikke å gi kommentarer til denne saken.

SE VIDEO: Jan Helge Andersen risikerer ny tiltale for drap – slik reagerte han

Fikk ikke dokumenter

I brevet Kristiansen sendte til Borgarting lagmannsrett i februar uttrykte han også frustrasjon over at han ikke hadde fått dokumenter som omhandler timelister og krav støttespillerne har sendt til lagmannsretten for arbeidet de har utført i prosessen med å få Kristiansen frikjent.

Kristiansen skriver at han har kontaktet sin tidligere advokat Arvid Sjødin, men at han likevel ikke har fått de etterspurte dokumentene.

Nettavisen har tidligere omtalt at Sjødin trakk seg som Kristiansens advokat etter en bitter konflikt med én av støttespillerne.

Les også: Arvid Sjødin med beskyldninger i e-post: «Jeg reagerer kraftig på at det er lekket e-poster fra en intern gruppe til TV 2»

I brevet til Kristiansen ber han derfor lagmannsretten om innsyn i dokumentene som Nettavisen og flere andre medier har fått innsyn i.

– Årsaken til at jeg ikke har fått sendt over dokumentene til Kristiansen er at døgnet bare har 24 timer og jeg har brukt mye tid på å skrive anførsler til lagmannsretten for meg selv, men også for de frivillige og andre, slik at tiden ikke strakk til. Jeg ønsker ellers ikke å kommentere noe mer, skriver Sjødin til Nettavisen i en e-post.

Borgarting lagmannsrett opplyser til Nettavisen at Kristiansen fikk svar på sin innsynsbegjæring 9. mars.

Ny utvikling

Det var i 2002 at Kristiansen ble endelig dømt for drap og overgrep av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Agder lagmannsrett. Ugjerningene skjedde i mai 2000. Kristiansen satt bortimot 21 år i fengsel til han ble løslatt 1. juni 2021.

Fredag denne uken kom det en dramatisk vending i Baneheia-saken. Nettavisen meldte nyheten om at Riksadvokaten vil begjære saken mot Andersen gjenåpnet. I klartekst betyr det at de vil straffeforfølge ham for drapet på Sløgedal Paulsen som han ble frifunnet for i tingretten i 2001.

Ifølge Nettavisens opplysninger trekker påtalemyndigheten fram at DNA-undersøkelser som ble foretatt ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Basel i 2021 og 2022 er klart nye bevis i saken.

De mener også at slik saken står nå er klart grunnlag for å anta at Andersen er skyldig i drapet på Sløgedal Paulsen (10).

Les også: Opplysninger til Nettavisen: Politiet fant barneporno og voldtektsbilder etter ransaking hos Jan Helge Andersen

Påtalemyndigheten har tidligere uttalt og mener fremdeles, slik Nettavisen forstår det, at det ikke er noen bevis som støtter opp under en oppfatning om at Kristiansen skal ha vært en gjerningsmann. De peker også særlig på telebeviset som tilsier at Kristiansen ikke var på åstedet.

Påtalemyndigheten mener også at DNA-bevisene peker i retning av at Andersen har håndtert Sløgedal Paulsen på åstedet, får Nettavisen opplyst.

Det pekes også på at de nye bevisene ikke støtter en hypotese om to gjerningsmenn. Påtalemyndigheten mener heller ikke det er tekniske bevis som støtter at Kristiansen skal ha vært gjerningsmann.

Påtalemyndigheten mener også at troverdigheten til Andersens forklaring er svekket, får Nettavisen oppgitt av kilder.