I løpet av svært kort tid blir Viggo Kristiansen en fri mann etter nærmere 21 år bak murene.

Les mer: Baneheia-dømte Viggo Kristiansen

I 2002 ble han dømt til 21 års forvaring av Agder lagmannsrett for drap og voldtekt av Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand. Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel i samme sak.

Kristiansen har hele tiden hevdet å være uskyldig og har begjært saken gjenopptatt flere ganger. I februar fikk han medhold av Gjenopptakelseskommisjonen.

Planen er å flytte tilbake til barndomshjemmet i Kristiansand som er i nærheten av hvor de pårørende foreldrene bor.

Les også: Forsvarer har varslet politiet om trusler og stygge uttalelser mot Viggo Kristiansen i sosiale medier

Har bedt om voldsalarm

Nettavisen er gjort kjent med at foreldrene har begjært voldsalarm. Saken er til behandling hos politiet.

- Han har gitt klar beskjed om at han ikke har tenkt å oppsøke dem uansett. Men de må gjerne prøve å få ilagt et kontaktforbud, men han har også krav på rettssikkerhet, uttalte forsvarer Arvid Sjødin til Nettavisen tirsdag.

Les også: DEBATT: Er Norge best på rettssikkerhet?

Audun Beckstrøm er én av bistandsadvokatene til foreldrene og reagerer på uttalelsene til forsvareren. Han bekrefter også overfor Nettavisen at det er bedt om voldsalarm.

- Foreløpig har vi bedt om et kontaktforbud og voldsalarm, så får det bli opp til Oslo politidistrikt å analysere situasjonen og gjøre en vurdering, sier Beckstrøm.

- Vi kan ikke forholde oss til hva Sjødin sier om hva Viggo Kristiansen skal foreta seg. Vi forholder oss til de sakkyndiges erklæring om at han fortsatt er farlig og at det er gjentakelsesfare. Kriminalomsorgens vurdering sier også at det er for tidlig å slippe ham ut siden det ikke er gjennomført noe program for tilbakeføring.

Politiadvokat Cecilie Gulnes har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Les også: Rapport stempler Kristiansen som farlig

- En stor endring for foreldrene

- Er det noen konkrete holdepunkter, slik dine klienter ser det, for at Kristiansen vil gjenta noen av forbrytelsene han har sittet fengslet for?

- Det er en generell bekymring for at Viggo Kristiansen skal ha tanker som gjør at han kan komme til å begå nye straffbare forhold. Foreldrene er parter i saken og føler seg utsatt, sier Beckstrøm.

- Når går han ut fra fengsel uten noen form for restriksjoner, det er en stor endring for foreldrene.

Les også: Viggo Kristiansen kan bli løslatt på dagen

Kristiansens forsvarer og hans støttespillere har i en årrekke tilbakevist at han vil utgjøre en fare i samfunnet når, eller hvis, han løslates.

- (...) Nå må han tenke på seg selv, prøve å roe ned, etablere seg på en grei måte i heimen og ta seg ut på ferieplasser de har hatt i alle år. Dette er det viktigste akkurat nå, å finne roen og finne seg selv, sa Sjødin til Nettavisen tidligere tirsdag.

Det er ennå ikke helt klart når Kristiansen løslates. Nå har Høyesterett formelt behandlet saken og tirsdag kom det fram at Høyesterett har avgjort at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen kan løslates. Sjødin tar for gitt at Kristiansen løslates ettersom påtalemyndigheten har snudd og nå støtter Kristiansens anke om løslatelse.

Så sent som 29. april slo flertallet i Borgarting lagmannsrett, to mot én, fast at Kristiansen ikke skulle løslates.